Szklarnie przemysłowe,Tarnopol 

2023 - Automatyka przemysłowa - Agrobiznes

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Organizować monitoring warunków klimatycznych i glebowych. Zautomatyzować zarządzanie sprzętem, aby zapewnić najlepsze warunki do wzrostu roślin i optymalnego wykorzystania zasobów.

System automatyzacji szklarni oparty na sterownikach Atom i3 Engineering zapewnia wydajną uprawę roślin.
Automatyka monitoruje temperaturę, wilgotność i poziom CO2 w powietrzu wewnątrz szklarni. Z otrzymanych danych wynika, że nasz sterownik sterując zaworami trójdrogowymi instalacji grzewczej i wentylacyjnej, poprzez automatyczne otwieranie lub zamykanie framug, zapewnia optymalne warunki klimatyczne do wzrostu roślin. 
Monitorując poziom światła i kontrolując oświetlenie, zapewniamy roślinom odpowiedni poziom oświetlenia. 
System monitoruje parametry gleby analizując pH, temperaturę, wilgotność, azot, fosfor i potas, aby zapewnić odpowiednie nawożenie podczas nawadniania.
Monitorowanie warunków zewnętrznych za pomocą stacji pogodowej pozwala dostosować system do środowiska zewnętrznego.
Ponadto system steruje różnymi częściami szklarni, w tym silnikami pompującymi powietrze pomiędzy foliami szklarni dwuwarstwowych, serwonapędami framug, silnikiem i zaworem trójdrogowym systemu nawadniającego. Efektem są największe zbiory dzięki optymalnym warunkom wzrostu roślin, jakie zapewnia „Inteligentna Szklarnia”.

Produkty

Funkcje i urządzenia

● Ukraina● Miasto Tarnopol● Szklarnie● Powierzchnia 500 m2

● Zarządzanie klimatem
● Kontrola parametrów gleby
● Zarządzanie nawadnianiem
● Kontrola i monitorowanie zużycia energii
● Monitorowanie warunków zewnętrznych
● Zarządzanie elementami i mechanizmami szklarni

Illustration
Illustration

Wyzwanie

Rozwiązanie

Gdzie kupić

Pomimo łatwego procesu konfiguracji dzięki aplikacji i3 Home App, przewodowe rozwiązanie automatyki wymagają pewnych umiejętności technicznych w zakresie okablowania, montażu sieci technicznych oraz doświadczenia w instalowaniu różnych urządzeń peryferyjnych. Dlatego zalecamy powierzenie opracowanie i instalację systemu Inteligentny Dom tylko certyfikowanym instalatorom i3 Engineering w Twoim regionie. Możemy również zapewnić szkolenie dla Twojego elektryka lub organizacji instalacyjnej.

Podobne projekty