Instrukcja instalacji sterownika Atom Hydrogen

Atom Hydrogen

Atom Hydrogen

Pierwszy wśród uniwersalnych! Zestaw wielofunkcyjnych wejść i modułowa architektura wyjść pozwalają używać tego sterownika do rozstrzygania wszelkich zadań technicznych, nawet jeśli te zadania polegają na okresowych zmianach typów sygnałów wejściowych i typów obciążeń. Zmieniaj konfigurację wyjść i wejść w trybie czasu rzeczywistego bez żadnych narzędzi.

Modyfikacje

Atom

Atom

Wersja podstawowa

Atom N

Atom N

Podłącz urządzenia bezprzewodowe i korzystaj ze zdalnego dostępu

Atom N + OLED-дисплей

Wyświetlacz OLED

Opcjonalnie dla Atom NKonfiguruj i diagnozuj urządzenia nawet bez połączenia sieciowego

Elementy funkcjonalne

Atom Carbon N with numbers
1. 9-48V DCzasilanie
2. Magistrala CAN zapewnia synchronizowaną pracęwszystkich urządzeń serii Atom
3. Zintegruj urządzenia innych producentówza pomocą interfejsu RS-485
4. Złącze 5V і 3,3V do zasilaniaróżnych czujników
5. 12 wejść (9 w modyfikacji N)do podłączenia czujników temperatury, jakości powietrza, wycieków lub włączniców
6. Przyciskido nawigacji w menu na graficznym wyświetlaczu OLED
7. Graficzny wyświetlacz OLEDdo sterowania i monitorowania (opcjonalnie dla modyfikacji N)
8. Port Ethernet do połączenia sieciowegomożliwość zdalnego sterowania przez telefon lub asystenta głosowego (modyfikacja N)


Wyjścia

Illustration
1. Licznik energii z możliwością dokładnego pomiaru napięcia, prądu i poboru mocy
2. 2 x 5A przekaźnikówdo podłączenia urządzeń elektrycznych
3. 8 gniazd на 8 wyjść i3-flexdo podłączenia wymiennych modułów (DCD Moduł, ACD Moduł, ACD+ Moduł, 10D Moduł, R Moduł, ALC Moduł)

Świetlna indykacja LED

Atom Carbon N with numbers

1. Indykacja portów wejścia

2. Indykacja statusu urządzenia

3.Indykacja połączenia LANdla modyfikacji N
4. Indykacja zintegrowanych wyjść przekaźnikowych

5. Diody LED statusu i rodzaju wyjścia

Dane techniczne

Zwróć uwagę: Dane techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne można zobaczyć na naszej stronie internetowej Atom Hydrogen

Instalacja i podłączenie

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontażu urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewody!

Sterowniki serii Atom wymagają wstępnej konfiguracji:

1. Zmienne moduły

Zdejmij pokrywę obudowy, w której znajdują się złącza i3-flex, aby zainstalować wymienne moduły. Włóż moduły na ich miejsca, upewnij się, że każdy moduł jest włożony prawidłowo i bezpiecznie zamocowany w złączu. Zamknij pokrywę.

Illustration

Ważne! Moduły należy wymieniać dopiero po wyłączeniu zasilania sterownika. Procedura rozpoznawania zmiennych modułów następuje po włączeniu zasilania sterownika! Jeśli wymienić moduły z włączonym sterownikiem, system nie będzie w stanie zidentyfikować ich typów, co spowoduje nieprawidłowe działanie sterownika i może doprowadzić do awarii zarówno sterownika, jak i podłączonego obciążenia!


2. Zasilanie

Встановіть контролер і блок живлення на DIN-рейку. Переконайтесь у відсутності слідів механічних пошкоджень та конденсату. За необхідності встановіть додаткове щитове обладнання – контактори, автоматичні вимикачі, блоки живлення інші пристрої автоматизації.


3. Живлення

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika.
Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Illustration

Ważne! Pomimo że sterownik ma wbudowane zabezpieczenie przed nieprawidłową polaryzacją zasilania i w takiej sytuacji nie ulegnie uszkodzeniu, zalecamy sprawdzenie polaryzacji zasilania przed jego włączeniem.

4. i3-NET

Jeśli system korzysta z kilku sterowników, połącz je w sieć i3-NET. Zamocuj terminatory końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

Illustration

5. RS-485

Jeśli są urządzenia sterowane według protokołu Modbus, połącz je w magistralę і podłącz do złącza RS-485. Zamocuj terminatory końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

Illustration

6. Zasilanie czujników

Dla zasilania czujników jest przewidziane wyjście sterownika 3,3V i 5V

Ważne! Jeżeli w systemie wykorzystywane są czujniki lub urządzenia wykonawcze o innym napięciu roboczym, wykorzystaj dodatkowe zasilacze lub zasilacz, z którego zasilany jest sterownik. Jeśli w systemie są kilka zasilaczy, połącz ze sobą ich „ujemne” zaciski.

7. Podłączenia wejść

Podłącz czujniki, przełączniki i inne urządzenia do wejść sterownika. Na wejściach sterownika zastosowano złącza ze stykami sprężynowymi, co zapewnia wygodę i pewność podłączenia przewodników o przekroju do 1,5 mm2.

Atom Hydrogen

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • 1-2

  • 1-2

  • 3-9

  • 3-9

  • 10-12

  • 10-12

  • Analogowy 

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Analogowy 

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Cyfrowy 

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Cyfrowy 

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

  • Interfejs 

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Interfejs 

  • 1-2

  • 3-9

  • 10-12

Atom Hydrogen N

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • 1-2

  • 3-9

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • 1-2

  • 1-2

  • 3-9

  • 3-9

  • Analogowy 

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Analogowy 

  • 1-2

  • 3-9

  • Cyfrowy

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Cyfrowy

  • 1-2

  • 3-9

  • Interfejs 

  • Typ wejścia / Numer wejścia

  • Interfejs 

  • 1-2

  • 3-9

Przy podłączaniu urządzeń końcowych, takich jak przełączniki, czujniki cyfrowe, na długich liniach mogą pojawiać się niebezpieczne zakłócenia, dlatego korzystamy również z dodatkowego zabezpieczenia i ulepszamy pracę wejść z transoptorem. Wszystkie wejścia w produkcji są domyślnie skonfigurowane za pomocą zworek w trybie „Transoptor”. Jeśli korzystasz z interfejsowych lub analogowych czujników na wejściach kontrolera, nie zapomnij wyłączyć tego trybu.

Illustration

Ważne! Wejścia są ponumerowane, a każde wejście ma oznaczenie „wspólnego” wyjścia (oznaczone literą „G”) - jest to styk wspólny podłączony z „minusem” zasilania sterownika. Wszystkie wspólne styki są ze sobą połączone,więc przy podłączaniu przełączników kablem wielożyłowym wystarczy zastosować jedno połączenie do zacisku „G”

Схема підключення давачів


8. Podłączenia wyjść

Podłącz urządzenia sterowane przez sterownik do wyjść. Każde wyjście realizowane jest w postaci złącza 2-pinowego i jest przeznaczone do podłączenia przewodników o przekroju do 2,5 mm2. Jeden ze styków jest oznaczony jako „OUT”. Obciążenie podłącza się zgodnie z typem wyjścia.

Cechą sterownika Atom Hydrogen jest modułowa architektura wyjść. Przeznaczenie funkcjonalne wyjść OUT1-OUT8 jest ustalane za pomocą wymiennych modułów, które są instalowane w złączach i3-flex i mogą być w każdej chwili wymienione.
Modele i charakterystyki modułów zmiennych podano w tabeli:


  • DCD Module

  • ACD Module

  • ACD+ Module

  • R Module

  • 10D Module

  • ALC Module  • DCD Module

  • DCD Module

  • ACD Module

  • ACD Module

  • ACD+ Module

  • ACD+ Module

  • R Module

  • R Module

  • 10D Module

  • 10D Module

  • ALC Module

  • ALC Module

  • Obciążenie

  • 0,48 DC/4A

  • 180-250V AC/100W

  • 180-250V AC/50W

  • 5A 250V AC/30V DC

  • WS281X


  • Obciążenie

  • DCD Module

  • 0,48 DC/4A

  • ACD Module

  • 180-250V AC/100W

  • ACD+ Module

  • 180-250V AC/50W

  • R Module

  • 5A 250V AC/30V DC

  • 10D Module

  • ALC Module

  • WS281X

  • Maksymalny prąd rozruchowy

  • 40A

  • 60A

  • 10A

  • 50A


  • Maksymalny prąd rozruchowy

  • DCD Module

  • 40A

  • ACD Module

  • 60A

  • ACD+ Module

  • 10A

  • R Module

  • 50A

  • 10D Module

  • ALC Module

  • Możliwość ściemniania

  • DC/PWM

  • AC/z przodu

  • AC/z przodu/z tyłu

  • 0-10V/1-10V

  • WS281X


  • Możliwość ściemniania

  • DCD Module

  • DC/PWM

  • ACD Module

  • AC/z przodu

  • ACD+ Module

  • AC/z przodu/z tyłu

  • R Module

  • 10D Module

  • 0-10V/1-10V

  • ALC Module

  • WS281X

  • Wbudowany czujnik prądu do monitorowania obciążenia


  • Wbudowany czujnik prądu do monitorowania obciążenia

  • DCD Module

  • ACD Module

  • ACD+ Module

  • R Module

  • 10D Module

  • ALC Module

Przekaźniki, ściemniacze do płynnego regulowania obciążeń prądu stałego i przemiennego, interfejs 0-10V - dzięki zmiennym modułom można to wszystko przełączać jednym sterownikiem. Pozwala to na sterowanie szeroką gamą urządzeń: lampy zwykłe i ze ściemniaczem, taśmy LED monochromatyczne i RGB, wentylatory, pompy, głowicy termostatyczne, urządzenia z interfejsem 0-10V, przekaźniki pośrednie, zamki elektryczne i wiele innych urządzeń do automatyki domowej i przemysłowej.
Poniżej podano przykłady podłączania obciążeń do sterownika Atom Hydrogen N.

OUT 1-8

Illustration

OUT9-OUT10 wyjścia przekaźnikowe o prądzie przełączania do 5А (obciążenie aktywne), przeznaczone do przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V.
Najlepiej pasują do sterowania obciążeniami o małej mocy: głowicami termicznymi, lampami LED i światłami o mocy do 10W, urządzeniami z wejściami typu „suchy kontakt” (bramami garażowymi, roletami sterowanymi impulsowo), przekaźnikami pośrednimi, oświetleniem awaryjnym, zamkami elektrycznymi.
Najlepiej pasują do sterowania obciążeniami o małej mocy: głowicami termicznymi, lampami LED i światłami o mocy do 10W, urządzeniami z wejściami typu „suchy kontakt” (bramami garażowymi, roletami sterowanymi impulsowo), przekaźnikami pośrednimi, oświetleniem awaryjnym, zamkami elektrycznymi.

Illustration

Ważne! Nawet jeśli nie będzie wykorzystywana kontrola zużycia, należy podłączyć przewód neutralny i fazowy do wejścia AC IN. To połączenie jest potrzebne w celu poprawnego funkcjonowania zmiennych modułów ACD i ACD+ (jeśli są dostępne)!

Ważne! W przypadku zastosowania zasilania 3-fazowego z rozdziałem obciążenia na fazy, wyjścia, na których zainstalowane są moduły zmienne ACD i ACD + oraz wejście licznika energii muszą być połączone z jedną fazą!

Illustration

9. Połączenie sieciowe (modyfikacja N)

Praca sieci sterowników zapewnia zdalny dostęp do konfiguracji, sterowania i kontroli ich pracy. W celu realizacji tych możliwości, co najmniej jeden ze sterowników musi być w stanie połączyć się z siecią przewodową lub bezprzewodową. W linii produktów Atom są to sterowniki modyfikacji N. Pamiętaj, aby podłączyć kabel sieciowy do sterownika lub skonfigurować dostęp do domowej sieci WiFi (zob. Ustawienia i3 Home)

Ważne! Na routerze musi być skonfigurowany serwer DHCP w celu automatycznego wydawania adresu IP i maski sieci.

Illustration

10. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

11. Ustawienia i3 Home App

Po włączeniu sterownika należy pobrać aplikację mobilną i3 Home i zacznij konfigurować system

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

 • Świetlna indykacja LED się nie świeci

  1. Sprawdź obecność napięcia zasilania sterownika
  2. Sprawdź polaryzację zasilania

 • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

  1. Upewnij się, że w smartfonie lub tablecie włączone są Wi-Fi, Bluetooth oraz geolokalizacja. Dla systemu iOS należy udzielić niezbędnych uprawnień dla aplikacji i3 Home i włączyć opcję „Dokładna geolokalizacja"2. Upewnij się, że hasło do sieci domowej jest poprawnie podane w ustawieniach sterownika

 • Wskaźniki wejściowe nie reagują na sygnały z czujników lub przełączników

  1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe
  2. Sprawdź, czy połączenia na zaciskach sterownika i czujnika są prawidłowe
  3. Sprawdź, czy konfiguracja wejścia jest zgodna z typem czujnika lub przełącznika

 • Wskaźniki statusu wyjść się nie świecą

  Sprawdź, czy ustawienia wyjścia w ustawieniach sterownika są prawidłowe

 • Wskaźnik statusu wyjścia się świeci, urządzenie nie włącza się lub reaguje nieprawidłowo

  1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe i niezawodne
  2. Sprawdź sprawność urządzenia

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!