Instrukcja instalacji sterownika Atom Extension I6R4

Atom Barium

Atom Extension I6R4

Atom Extension I6R4 - moduł rozszerzenia z wyjściami przekaźnikowymi do sterowania obciążeniem prądu zmiennego lub stałego..

Elementy funkcjonalne

Atom Carbon N with numbers
1. 12-24V DCzasilanie
2. Magistrala CAN zapewnia synchronizowaną pracę wszystkich urządzeń serii Atom
3. 6 wejśćdo podłączenia czujników temperatury, jakości powietrza, przecieku lub przełączników
4. Wskaźnikstatus urządzenia
5. 4 x 5A przekaźniki do podłączenia urządzeń elektrycznych


Dane techniczne

Uwaga: Charakterystyki techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne można zobaczyć na naszej stronie internetowej Atom Extension I6R4

Instalacja i podłączenie

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontażu urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewody!

Sterowniki serii Atom wymagają wstępnej konfiguracji:


1. Montaż

Zamontuj sterownik i zasilacz na szynie DIN. Upewnij się, że nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych lub kondensacji. W razie potrzeby zamontuj dodatkowy sprzęt rozdzielczy – styczniki, wyłączniki automatyczne, zasilacze, inne urządzenia automatyki.


2. Zasilanie

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika.
Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Illustration

Ważne! Wejścia są ponumerowane, a każde wejście ma oznaczenie „wspólnego” wyjścia (oznaczone literą „G”) - jest to styk wspólny podłączony z „minusem” zasilania sterownika. Wszystkie wspólne styki są ze sobą połączone,więc przy podłączaniu przełączników kablem wielożyłowym wystarczy zastosować jedno połączenie do zacisku „G”

3. i3-NET

Jeśli system korzysta z kilku sterowników, połącz je w sieć i3-NET. Zamocuj terminatory końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

Illustration

4. Podłączenie wejść

Podłącz czujniki, przełączniki i inne urządzenia do wejść sterownika. Wejścia sterownika są wyposażone w złącza śrubowe, co zapewnia wygodne i niezawodne podłączenie przewodów o przekroju do 1,5 mm2.

Ważne! Wejścia są ponumerowane, a każde wejście ma oznaczenie „wspólnego” wyjścia (oznaczone literą „G”) - jest to styk wspólny podłączony z „minusem” zasilania sterownika. Wszystkie wspólne styki są ze sobą połączone,więc przy podłączaniu przełączników kablem wielożyłowym wystarczy zastosować jedno połączenie do zacisku „G”

Illustration

5. Podłączenie wyjść

Podłącz urządzenia, które są sterowane przez sterownik, do wyjść. W urządzeniach wyjścia są grupowane, a wspólny wyprowadzenie grupy oznaczane jest jako COM, a każde wyjście ma swoją numerację. Każda grupa ma 4-pinowe złącze i jest przeznaczona do podłączania przewodów o przekroju do 2,5 mm². 
Przykłady podłączania obciążeń do kontrolerów Atom Extension DD4 przedstawione są poniżej.
OUT1-OUT4 wyjścia przekaźnikowe z prądem przełączania do 5A (obciążenie aktywne), przeznaczone do przełączania obciążeń stałego i zmiennego prądu o napięciu do 250V. 
Najlepiej nadaje się do sterowania małej mocy obciążeniami, takimi jak termostaty, małej mocy lampy LED i oświetlenie, urządzenia z wejściami typu "suchy kontakt" (bramy garażowe, rolety impulsowe), przekaźnikami pośredniczącymi, awaryjnym oświetleniem i elektrycznymi zamkami.

Illustration

6. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

  • Świetlna indykacja LED się nie świeci

    1. Sprawdź obecność napięcia zasilania sterownika2. Sprawdź polaryzację zasilania

  • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

    1. Upewnij się, że w smartfonie lub tablecie włączone są Wi-Fi i Bluetooth2. Upewnij się, że hasło do sieci domowej jest poprawnie podane w ustawieniach sterownika3. Sprawdź poprawność podłączenia magistrali i3-NET.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!