Stosowanie szablonów w celu uproszczenia
ustawień automatyzacji

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcjąRodzaje urządzeń, które można podłączyć do wejść uniwersalnych

1

Tworzenie nowej automatyzacji na podstawie szablonu

● W oknie Dashboard, i w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij ikonę „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać Według szablonu

Illustration

2

Wybór urządzeń

● Otworzy się okno z opcjami szablonu● Teraz stworzono szablony dla Lamp ze ściemniaczem, taśmy RGB i Licznika kliknięć

Illustration

Uwaga: lista szablonów stale się rozszerza

Rozważmy bardziej szczegółowo osobliwości każdego z nich:

Lampa ze ściemniaczem

1

Wybór szablonu

● Wybierz Lampę ze ściemniaczem z listy szablonów

Illustration

2

Wybór sprzętu

● Wybierz żądany Przycisk i Lampę ze ściemniaczem z listy● Kliknij Zapisz

Illustration

Algorytm działania:

● Przy kliknięciu przycisku lampa się przełączy● Przy długim naciśnięciu jasność lampy będzie stopniowo wzrastać do maksimum, po czym będzie stopniowo spadać aż do całkowitego wygaśnięcia i ponownie wzrastać

Taśma RGB

1

Wybór szablonu

● Wybierz Taśmę RGB z listy szablonów

Illustration

2

Wybór sprzętu

● Wybierz żądany Przycisk i taśmę RGB z listy● Kliknij Zapisz

Illustration

Algorytm działania:

● Przy kliknięciu przycisku taśma się przełączy● Przy podwójnym kliknięciu zmieni się tryb pracy● Przy długim naciśnięciu sukcesywnie zmienia się kolor po kolorowym kole

Licznik kliknięć

1

Wybór szablonu

● Wybierz Licznik kliknięć z listy szablonów

Illustration

2

Wybór przycisku

● Wybierz żądany Przycisk z listy● Kliknij Dalej

Illustration

3

Wybór sprzętu do sterowania pojedynczym kliknięciem

● Wybierz urządzenie (lub kilka urządzeń), którym chcesz sterować za pomocą pojedynczego kliknięcia

Illustration

4

Wybór czynności

● Określ, jak określone urządzenia (lampa) powinny reagować na pojedyncze kliknięcie

Illustration

5

Wybór czynności

● Określ, jak określone urządzenia (lampa kolorowa) powinny reagować na pojedyncze kliknięcie

Illustration

6

Wybór sprzętu do sterowania podwójnym kliknięciem

● Wybierz urządzenie (lub kilka Urządzeń), którym chcesz sterować za pomocą podwójnego kliknięcia

Illustration

7

Wybór czynności

● Określ, jak określone urządzenia powinny reagować na podwójne kliknięcie

Illustration

Powtórz te czynności, aby dostosować reakcję na inną liczbę kliknięć

Algorytm działania:

● Wybierz przycisk● Dla różnej liczby kliknięć przycisku skonfiguruj urządzenia i ich reakcję zgodnie z ilustracjami (można wybrać do 5 kliknięć).

Uwaga: w automatyzacjach tworzonych według szablonu zachowanie i warunki są już ustalone (opis podczas tworzenia), dlatego podczas tworzenia automatyzacji wystarczy określić tylko te urządzenia, które uczestniczą w automatyzacji zgodnie z szablonem.

Uwaga: utworzoną automatyzację możesz zobaczyć w rozdziale Automatyzacja w zakładce Według szablonu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!