Ustawienia przełącznika (przycisk)

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcjąUniwersalny przełącznik w systemie „Inteligentny Dom”

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wejścia sterownika należy najpierw przejść do ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany sterownik z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wejścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki IN 1-9● W zakładce portów wejścia IN1-... wejścia sterownika są pokazane jako osobne karty

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wejść na kartach odpowiadają oznaczeniom wejść fizycznych na przednim panelu sterownika.

3

Wybór typu urządzenia peryferyjnego


● Wybierz Wejście, do którego podłączony jest przycisk● W oknie ustawień wejściowych wybierz „Co jest podłączone?” ● Wybierz Przycisk z listy dostępnych urządzeń

Illustration

Ważne! W urządzeniach zrealizowano funkcję autodetekcji modułów lub portów. Oznacza to, że lista urządzeń peryferyjnych, które można podłączyć do danego portu wejścia, będzie zależeć od typu tego portu.

4

Konfiguracja przycisku

● Wybierz ikonę Ustawień zaawansowanych
 Tutaj można określić wartość:- odwróć - zmiana polaryzacji sygnału (domyślnie wyłączona);- czas naciśnięcia - maksymalny czas naciśnięcia przycisku, który nie jest jeszcze uważany za przytrzymanie (domyślnie 200ms);- pauza - odstęp czasu między kliknięciami (domyślnie 200ms);- maksymalny czas naciśnięcia - maksymalny czas przytrzymania przycisku, po którym przycisk zostanie zwolniony;
● Zapisz ustawienia, klikając odpowiednią ikonę i wróć do okna ustawień wybranego portu wyjścia.

Illustration

Uwaga: Ustawienia zaawansowane zawsze zawierają domyślne dane. Zmiana wartości w ustawieniach zaawansowanych jest krokiem opcjonalnym w razie potrzeby.

5

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać pokój, w którym jest przycisk● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz nazwę nowego pokoju, można wybrać ikonę i obraz w tle dla niej oraz kliknij ikonę Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”.

6

Nazwa urządzenia

● Wróć do Okna ustawień wybranego portu wejścia● W polu Nazwa dla wygody należy wpisać nazwę przełącznika, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system sam przypisze nazwę domyślną.

7

Ustawienia wyświetlania na Dashboardzie

● Domyślnie przycisk nie jest wyświetlany na Dashboardzie● W razie potrzeby można to zmienić w ustawieniach wyświetlania Dashboardu (włączyć Przełączniki i przyciski)

Illustration

Wynik opisanych czynności:

● Tworzenie urządzenia Przycisk o nazwie określonej przez użytkownika. Możesz ją zobaczyć jako jedno z urządzeń w rozdziale Pokoje, w pokoju określonym podczas konfiguracji● Przycisk ten również można wybrać w rozdziale Za pomocą czego sterować podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!