Uniwersalny przełącznik w systemie
„Inteligentny Dom”

Cechy przełącznika „inteligentnego” w porównaniu do tradycyjnego

Możliwość sterowania oświetleniem w domu zapewnia nie tylko komfort i bezpieczeństwo, ale także oszczędność energii. Do sterowania oświetleniem w zwykłych domach stosuje się tradycyjne wyłączniki ścienne typu „Włącz./Wyłącz.” lub „ściemniacze”, które pozwalają na zmianę jasności oświetlenia.
Każdy elektryk lub elektromonter zna prosty schemat podłączenia tradycyjnego przełącznika klawiszowego z podłączeniem przewodu neutralnego do sterowania źródłem oświetlenia.

Illustration

А) Schemat podłączenia tradycyjnego przełącznika

Illustration

B) Schemat podłączenia wyłącznika z przewodem neutralnym do skrzynki rozdzielczej do sterowania lampą

Jak widać na podanym schemacie w opcji A) przewód neutralny sieci zasilającej z rozdzielnicy idzie bezpośrednio do obciążenia (lampy), natomiast przewód fazowy przed dojściem do obciążenia jest rozwarty za pomocą przełącznika. Zgodnie z opcją B) przewód neutralny sieci z rozdzielnicy idzie jednocześnie do lampy i przełącznika. Przewód fazowy sieci podłącza się identycznie jak w opcji A).

System Inteligentnego Domu firmy i3 Engineering pozwala na zastosowanie dowolnych przełączników, bez względu na ich koszt, zasadę działania i konstrukcję. Teraz zwykły przełącznik ma możliwość sterowania nie tylko oświetleniem, ale także innymi systemami.

Illustration

Schemat podłączenia tradycyjnego przełącznika do wejścia Ferrum: Do wejść: 1. Grupa dwóch żarówek, 2. Jedna taśma LED, 3. Jedne rolety w kuchni

Rodzaje „inteligentnych” przełączników

Obecnie do użytku w systemach Inteligentnego Domu stosuje się wiele różnych przełączników, które są klasyfikowane w następujący sposób:
● Zgodnie z zasadą działania: klawiszowe (które trzeba nacisnąć) i dotykowe (które trzeba dotknąć). Przełączniki klawiszowe są podzielone na: „klasyczne” zamykające lub otwierające obwód i impulsowe - przełączniki dzwonkowe bez fiksacji.
● Zgodnie z rodzajem montażu: wbudowane (w tym przełączniki dotykowe wbudowane w mebel) i zewnętrzne. Te ostatnie mogą być z podświetleniem lub bez.
Warto zauważyć, że budując system Inteligentnego Domu w oparciu o sterowniki produkowane przez i3 Engineering, użytkownik nie jest ograniczony w wyborze modelu, producenta czy konstrukcji tego czy innego przełącznika.

Ważne! W celu uzyskania wszystkich zalet przełączników „inteligentnych” w systemie Inteligentnego Domu zalecamy stosowanie przełączników dotykowych lub przełączników dzwonkowych bez fiksacji, z wyjściem typu „suchy kontakt”.

Przekształcenie prostych przełączników w „inteligentne”
za pomocą sterowników serii Atom

W rozwoju systemu Inteligentnego Domu firma i3 Engineering preferuje wiodące technologie sterowania i transmisji danych. Tradycyjne przełączniki są żywym przykładem systemów przewodów, więc firma i3 Engineering zajmuje się ich przekształceniem w „inteligentne”.
Za pomocą sterowników z serii Atom można sprawić, że każdy przełącznik będzie „inteligentny”. Podłączając zwykły przełącznik (bez fiksacji) do wejścia sterownika Atom, korzystając z logiki oprogramowania można przypisać kilka algorytmów (scenariuszy) działania systemu po naciśnięciu tego przełącznika.
Na przykład w aplikacji i3 Home możesz skonfigurować funkcjonalność przełącznika w zależności od tego, kiedy zostanie naciśnięty:
● Jedno kliknięcie - włączanie lub wyłączanie oświetlenia na 100% w ciągu dnia i tylko na 20% w nocy, dla dodatkowego komfortu;
● Dwukrotne kliknięcie - uruchamia scenariusza „Czas filmu”. Oświetlenie w pokoju płynnie zanika, jednocześnie włącza się podświetlenie telewizora a zmotoryzowane zasłony się zamykają;
● Naciśnięcie i przytrzymanie - sygnał do sterownika na zmianę temperatury w pokoju na komfortową w danym czasie doby;
Ponadto za pomocą aplikacji i3 Home dowolny przełącznik można przekonfigurować w master-przełącznik: wyłączenie całego oświetlenia, grup gniazd niekrytycznych i przełączenie systemu ogrzewania w tryb ECO przy wyjściu z domu.

Ważne! Wszystkie parametry przełącznika można łatwo skonfigurować w aplikacji mobilnej i3 Home. Ogromną zaletą tego podejścia jest możliwość zmiany konfiguracji przełącznika w aplikacji mobilnej w dogodnym dla użytkownika momencie. Tak więc, właściciel systemu nie musi wzywać inżynierów serwisu w celu skonfigurowania własnego domu.

Podłączanie przełączników do sterowników firmy i3 Engineering

Podłączanie przełączników do sterowników serii Atom odbywa się za pomocą wejść sterownika. Oznacza to, że sygnał z przełącznika działa jak zwykły „suchy kontakt” dla sterownika i jest podawany na odpowiednie wejście sterownika. Jednocześnie do wyjść sterownika podłączone są odpowiednie grupy oświetlenia i innych obciążeń.
Osobno należy wyróżnić przełączniki z podświetlanymi klawiszami, które zyskały popularność dzięki możliwości łatwego odnalezienia ich w ciemności i oryginalnemu designowi. Jednak przy podłączaniu takich przełączników do sterownika serii Atom należy wziąć pod uwagę, że element świecący przełącznika wymaga obecności określonego napięcia zasilania, więc również zaangażowania dodatkowych wyjść sterownika.

Illustration
Illustration

W przeciwieństwie do tradycyjnego schematu podłączenia przełączników, w tym schemacie grupy oświetlenia i inne urządzenia nie są fizycznie połączone z przełącznikiem. Etapem pośrednim jest sterownik. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie przełączników nie tylko do włączania lub zmiany jasności oświetlenia, ale także do tworzenia różnych scenariuszy i sterowania całym domem.

Ważne! Dla wejść sterowników 3U i 6U serii Atom istnieje możliwość włączenia/wyłączenia trybu transoptora poprzez zmianę położenia odpowiednich łączników dla każdego wejścia. Przy podłączaniu przełączników do tych sterowników konieczne jest ustawienie/włączenie trybu transoptora za pomocą odpowiednich łączników. Dla sterowników serii 9U nie ma możliwości włączenia/wyłączenia trybu transoptora, czyli przełączniki są podłączane są bezpośrednio do sterownika.

Illustration

Ważne! Wejścia i „wspólne” wyjścia są podpisane. Zaciski „wspólne” są oznaczone literą „G” i są połączone z „minusem” zasilania sterownika. Wszystkie wspólne styki są ze sobą połączone, więc przy podłączaniu przełączników kablem wieloprzewodowym wystarczy tylko zastosować jedno połączenie do zacisku „G”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!