Konfiguracja interfejsu DALI

Instrukcja ta zakłada, że urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcją Podłączenie DALI

1

Przejście do konfiguracji kontrolera

Aby skonfigurować porty wejściowe, należy najpierw przejść do ustawień kontrolera:● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń ● Wybierz żądany kontroler z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Przejście do konfiguracji magistrali DALI

● Wybierz pozycję Porty i interfejsy i przejdź do zakładki Interfejsy. ● Kliknij na kartę DALI, aby skonfigurować magistralę. ● Kliknij Zapisz

Illustration

3

Skanowanie magistrali DALI

● W oknie, które zostanie otwarte, kliknij kartę urządzenia slave● Aby wyszukać urządzenia podłączone do magistrali DALI, kliknij przycisk Aktualizuj w prawym górnym rogu ekranu. ● Kontroler przejdzie w tryb skanowania magistrali DALI

Illustration

Uwaga! Podczas skanowania magistrali DALI wszystkie podłączone urządzenia oświetleniowe zostaną wyłączone.

4

Konfiguracja urządzeń

● W oknie, które zostanie otwarte, zostanie wyświetlona lista urządzeń na magistrali. ● Wybierz po kolei każde urządzenie

Illustration

Ważne! Jeżeli do magistrali podłączone są urządzenia, które były wcześniej skonfigurowane w innym systemie, należy całkowicie usunąć magistralę DALI w aplikacji i przejść pełną procedurę konfiguracji wszystkich urządzeń.

5

Zaawansowane ustawienia urządzenia

● W razie potrzeby zmień wartość parametrów w menu Ustawienia zaawansowane● Wybierz ikonę „koła zębatego” (ustawienia zaawansowane). Tutaj możesz zmienić wartości: - wartość podczas przełączania - wartość domyślną, która jest ustawiana po naciśnięciu przycisku przełącznika - wartość przy ponownym uruchomieniu - wartość domyślna, która zostanie ustawiona po ponownym uruchomieniu lub skonfigurowaniu portu - zanikanie - czas płynnego przyciemniania/świecenia lampy przy jej wyłączeniu/włączeniu
● Zapisz ustawienia i wróć do okna ustawień wybranego urządzenia.

Illustration

6

Wybór pomieszczenia

● W polu „Gdzie znajduje się urządzenie” możesz określić lokalizację urządzenia. ● Jeżeli chcesz dodać nowe pomieszczenie, kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, nadaj mu nazwę nowego pokoju, ustaw jego typ i kliknij ikonę „Zapisz”.

Illustration

Uwaga! Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a w oknie Pulpitu wskaże się, że znajduje się ono w pomieszczeniu „---------”.

7

Nazwa urządzenia

● Wracamy do okna ustawień wybranego urządzenia. ● W polu nazwa dla wygody należy podać nazwę lampy lub oświetlenia, po której można ją jednoznacznie zidentyfikować. ● Kliknij ikonę „Zapisz”.

Illustration

Uwaga! Jeżeli nie podasz nazwy dla urządzenia, system automatycznie nada mu nazwę domyślną.

Wynik opisanych kroków:

● Tworzenie urządzeń z interfejsem DALI podłączonych do magistrali, o nazwach określonych przez użytkownika. ● Możesz zobaczyć te urządzenia przechodząc do zakładki Pulpit. Będą one dostępne także w sekcji Czym sterować podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!