Połączenie DALI

Do sterowania wieloma urządzeniami oświetleniowymi został opracowany interfejs DALI. Interfejs DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) to cyfrowy interfejs oświetlenia adresowalnego. Obecnie jest to międzynarodowy standard protokołu komunikacyjnego opracowany dla inteligentnych systemów sterowania oświetleniem.
Do sterowania urządzeniami wspierającymi interfejs DALI linia Atom zawiera sterownik Barium. Do jego wyjścia DALI można podłączyć lampy, światła, zasilacze, czujniki i inne urządzenia pracujące na tej magistrali.
Jednocześnie można podłączyć do 64 urządzeń, nie licząc kontrolerów DALI (przełączniki, czujniki).
DALI to magistrala dwuprzewodowa, którą można układać razem z liniami zasilającymi, w tym wewnątrz tego samego kabla, a biegunowość połączenia nie ma znaczenia. Ograniczenie długości linii - 300 m przy przekroju 1,5 mm2. Kiedy przekrój jest zmniejszony, maksymalna długość linii zmniejsza się proporcjonalnie.
Topologia magistrali - dowolne opcje oprócz pierścienia. Rezystory końcowe (terminatory) nie są potrzebne.

Topologia połączeń

Illustration

Niezbędnym elementem do pracy magistrali, oprócz sterownika i urządzeń podrzędnych, jest wyspecjalizowany zasilacz. Zapewnia napięcie robocze magistrali (zwykle 16V), a prąd magistrali nie przekracza 250mA.
Ustawienia w aplikacji mobilnej obejmują inicjalizację magistrali – sterownik odpytuje magistralę i zapisuje adresy podłączonym urządzeniom. W tym momencie gasną wszystkie urządzenia oświetleniowe na magistrali.
Kolejnym etapem jest wybranie kolejno każdego urządzenia (zaświeci się ono w tym momencie dla ułatwienia identyfikacji), w odpowiednich polach należy wpisać poszczególne nazwy lamp oraz wskazać pomieszczenie, w którym się znajdują.
Każde urządzenie DALI posiada niezależną pamięć, w której przechowywane są jego ustawienia: adres, udział w grupach i scenariusze.

Ważne! jeżeli do magistrali podłączone są urządzenia, które były wcześniej skonfigurowane w innym systemie - konieczne jest całkowite usunięcie magistrali DALI w aplikacji i przejście przez pełną procedurę konfiguracji wszystkich urządzeń. Jednocześnie usunięte zostaną wszystkie automatyzacje, w których brały udział urządzenia na magistrali DALI..

Illustration

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!