Ustawienia czujników analogowych temperatury NTC

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcjąRodzaje urządzeń, które można podłączyć do wejść uniwersalnych

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wejścia sterownika należy najpierw przejść do Ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany sterownik z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wejścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki IN 1-9● W zakładce portów wejścia IN1-.. wejścia sterownika są pokazane jako osobne karty

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wejść na kartach odpowiadają oznaczeniom wejść fizycznych na przednim panelu sterownika.

3

Wybór typu urządzenia peryferyjnego

● Wybierz Wejście, które należy skonfigurować● W oknie ustawień wejściowych wybierz „Co jest podłączone?”● Wybierz Czujnik temperatury z listy dostępnych urządzeń● Określ Typ czujnika

Illustration

Ważne! Lista urządzeń peryferyjnych, które można podłączyć do danego portu wejścia, będzie zależeć od typu tego portu.
Więcej o typach i trybach działania portów wejścia: Uniwersalne wejścia w sterownikach serii Atom.

4

Zaawansowane ustawienia czujnika

● Wybierz ikonę Ustawień zaawansowanych. Tutaj można określić wartość:- okresu aktualizacji - interwału aktualizacji danych;- dokładności - maksymalną odchyłkę, przy której uwzględniona zostanie zmiana odczytów;
a także w razie potrzeby:- przesunięcie - korektę odczytów;
● Wprowadź współczynniki ADC w odpowiednich polach. Współczynniki są ustawione domyślnie, a w razie potrzeby ich wartości można zmienić na zalecane przez producenta● Zapisz ustawienia, klikając ikonę Zapisz i wróć do okna ustawień wybranego portu wejścia

Illustration

Uwaga: Ustawienia zaawansowane zawsze zawierają domyślne dane. Zmiana wartości w ustawieniach zaawansowanych jest krokiem opcjonalnym w razie potrzeby.

5

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać lokalizację podłączonego czujnika● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego typ i kliknij ikonę Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”.

6

Nazwa czujnika

● Wróć do okna Ustawień wybranego portu wejścia● W polu Nazwa dla wygody należy wpisać nazwę czujnika, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa czujnika nie zostanie podana, system sam przypisze czujnikowi nazwę domyślną „czujnik temperatury”

Wynik opisanych czynności:

Czujnik temperatury jest skonfigurowany i gotowy do użycia. Możesz zobaczyć odczyty czujników temperatury, przechodząc do zakładki Dashboard.● Długie naciśnięcie karty czujnika temperatury spowoduje wyświetlenie ekranu widoku szczegółowego. Następnie zostanie wyświetlony tutaj harmonogram temperatur i dane w formacie czasowo-temperaturowym.● Następnie możesz skonfigurować termostaty i automatykę do sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją lub wentylacją.

Ważne! W przypadku, gdy czujnik nie jest fizycznie podłączony lub styk elektryczny na połączeniach jest przerwany, odczyty czujnika będą -273.1°C.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!