Ustawienia czujników temperatury 1-Wire

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​czujniki 1-Wire są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcją
Podłączanie czujników 1-Wire

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wejścia należy najpierw przejść do ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz Sterownik, do którego podłączona jest magistrala 1-Wire z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wejścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki IN 1-9● W zakładce portów wejścia IN 1-... wejścia sterownika są pokazane jako osobne karty

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wejść na kartach odpowiadają oznaczeniom wejść fizycznych na przednim panelu sterownika.

3

Wybór typu urządzenia peryferyjnego

● Wybierz Wejście, które należy skonfigurować● W oknie ustawień wejściowych wybierz „Co jest podłączone?”● Wybierz Magistrale 1-wire z listy dostępnych urządzeń● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

4

Lista czujników na magistrali 1-wire

● Po naciśnięciu ikony Zapisz magistrala zostanie przeskanowana● W rezultacie na ekranie wyświetli się lista Czujników temperatury na magistrali wraz z ich adresami

Illustration

Uwaga: Na liście czujników zostanie wyświetlona aktualna wartość temperatury (okres aktualizacji to 1 minuta). Ta funkcja jest bardzo przydatna do identyfikacji konkretnego czujnika na liście podłączonych do magistrali 1-wire. Gdy czujnik zostanie nagrzany, zmieni się wartość temperatury, a to z kolei wyświetli się na liście czujników. W ten sposób po znalezieniu żądanego czujnika można ustawić jego nazwę i lokalizację. Ustawienia zaawansowane zawsze zawierają domyślne dane. Zmiana wartości w ustawieniach zaawansowanych jest krokiem opcjonalnym w razie potrzeby.

5

Ustawienia czujników

● W razie potrzeby konfiguracji czujnika wybierz go z listy● Wybierz ikonę ustawień zaawansowanychTutaj można określić wartość:- okresu aktualizacji - interwału aktualizacji danych;- dokładności pomiaru - maksymalną odchyłkę, przy której uwzględniona zostanie zmiana odczytów;
a także w razie potrzeby:- przesunięcie - korektę odczytów;● Kliknij ikonę Zapisz i wróć do okna ustawień wybranego portu wejścia

Illustration

Uwaga: Dla wygody w momencie identyfikacji czujników warto skrócić czas odpytywania do 1s, aby zobaczyć zmianę wskaźnika temperatury w czasie rzeczywistym.

6

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać lokalizację czujnika● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego typ i kliknij ikonę Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”.

7

Nazwa czujnika

● Wróć do Okna ustawień wybranego portu wejścia● W polu Nazwa dla wygody należy wpisać nazwę czujnika, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system sam przypisze czujnikowi nazwę domyślną - „czujnik temperatury”.

Wynik opisanych czynności:

● Czujnik temperatury jest skonfigurowany i gotowy do użycia. Możesz zobaczyć odczyty czujników temperatury, przechodząc do zakładki Dashboard.● Długie naciśnięcie karty czujnika temperatury spowoduje wyświetlenie ekranu widoku szczegółowego. Następnie zostanie wyświetlony tutaj harmonogram temperatur i dane w formacie czasowo-temperaturowym. Następnie możesz skonfigurować termostaty i automatykę do sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją lub wentylacją.

Ważne! W przypadku, gdy czujnik nie jest fizycznie podłączony lub styk elektryczny na połączeniach jest przerwany, zostanie wyświetlony na liście w kolorze szarym jako nieaktywny.

Usunięcie czujników 1-Wire

W razie potrzeby czujnik można łatwo usunąć z systemu. W tym celu należy:● przejść do konfiguracji sterownika● wybrać potrzebny sterownik● wybrać potrzebny port● wybrać podłączoną ikonę● znaleźć potrzebny czujnik● przesunąć czujnik w lewo● potwierdzić usunięcie, klikając odpowiednią ikonę

Illustration

Uwaga: Wszystkie automatyzacje, w których uczestniczy termostat, zostaną usunięte!

Usunięcie magistrali 1-Wire

W razie potrzeby magistralę można łatwo usunąć z systemu. W tym celu należy:● przejść do konfiguracji sterownika● wybrać potrzebny sterownik● wybrać potrzebny port● potwierdzić usunięcie, klikając odpowiednią ikonę ● potwierdzić usuwanie

Illustration

Uwaga: Wszystkie automatyzacje, w których uczestniczy termostat, zostaną usunięte!

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!