Tworzenie automatyzacji (wyłącznik światła)

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcjąUniwersalny przełącznik w systemie „Inteligentny Dom”

Ustawienia automatyzacji: włączanie/wyłączanie światła

1

Tworzenie nowej automatyzacji

W oknie Dashboard, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje.
● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać „Automatyzacja”

Illustration

2

Wybór urządzeń

Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie:
● Klikając ikonę „Ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić Nazwę automatyzacji● W rozdziale Za pomocą czego sterować wybierz żądany Przełącznik (typ Przycisk)● W rozdziale Czym sterować - Lampę, którą należy włączać● Następnie kliknij przycisk „Dalej” na dole ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

Uwaga: Aby wybrać żądany przełącznik, wygodnie jest użyć funkcji autodetekcji. W tym celu w rozdziale Za pomocą czego sterować w prawym górnym rogu kliknij ikonę „szukaj”, a następnie naciśnij klawisz żądanego przełącznika fizycznego. Obok odpowiedniego przełącznika pojawi się „znacznik wyboru”.

3

Ustawienia automatyzacji

● Należy wybrać typ wydarzenia z listy:
- dla Przełącznika - na przykład „Kliknięcie”- dla Lampy - jak dokładnie reagować na takie kliknięcie, np. "Przełączanie" (czyli jednym kliknięciem lampa się włącza, a przy następnym wyłącza itp.)
● Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij ikonę Zapisz

Illustration

Wynik opisanych czynności:

Za każdym razem, gdy naciśniesz wybrany przełącznik (klawisz), wybrana lampa zmieni swój stan - włączenie i wyłączenie.

Ustawienia automatyzacji: Przełączniki przejścia

Stworzenie takiej automatyzacji pozwala sterować jednym urządzeniem oświetleniowym za pomocą kilku (zwykle dwóch) przełączników.

1

Algorytm tworzenia automatyzacji jest całkowicie podobny do poprzedniego, z wyjątkiem rozdziału Za pomocą czego sterować.
Tutaj podajemy dwa lub więcej przełączników, które będą pełniły role przełączników przejścia. U góry strony wybierz przycisk Przynajmniej jeden warunek

Illustration

Wynik opisanych czynności:

Za każdym razem, gdy naciśniesz dowolny wybrany przełącznik (klawisz), wybrana lampa zmieni swój stan - włączenie i wyłączenie.

Ustawienia automatyzacji: Wyłącz wszystko (Master przełącznik)

Stworzenie takiej automatyzacji pozwala na wyłączenie kilku urządzeń za pomocą jednego przełącznika

1

W celu wdrożenia takiej funkcjonalności, przy konfiguracji konieczne jest:● w rozdziale Za pomocą czego sterować - wybranie żądanego przełącznika (lub kliku przełączników)● w rozdziale Czym sterować - wybranie WSZYTSKICH urządzeń, które należy wyłączać● w ustawieniach odpowiednio - Przytrzymaj i Wyłącz, jak pokazano na ilustracji● po zakończeniu - naciśnij ikonę Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu

Illustration

Wynik opisanych czynności:

Przytrzymanie dowolnego z wybranych przełączników (klawiszy) wyłączy wszystkie wybrane urządzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!