Tworzenie scenariuszy sterowania oświetleniem za pomocą czujników

Niniejsza instrukcja zakłada, że urządzenia są już podłączone do sterownika zgodnie z instrukcją
Rodzaje urządzeń, które można podłączyć do wejść uniwersalnych

Ustawienie scenariusza „Włączenie światła na 5 minut” i automatyzacja „Uruchomienie utworzonego scenariusza po zadziałaniu czujnika ruchu”: włącz główne światło w korytarzu po wykryciu ruchu i wyłącz je po 5 minutach od chwili, gdy czujnik przestanie rejestrować ruch.

1

Tworzenie nowego scenariusza

● W oknie Pulpit, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzację● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij ikonę „+”. ● Na liście, która się pojawi, musisz wybrać „Scenariusz

Illustration

2

Wybór urządzeń

● Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń wykonawczych skonfigurowanych w systemie. ● Klikając ikonę „ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę scenariusza. ● Wybierz urządzenia oświetleniowe, które mają zostać włączone włącz i obiekt Pauza● Następnie kliknij ikonę „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień scenariusza

Illustration

3

Ustawienie włączenia oświetlenia na korytarzu

● W przypadku lampy w korytarzu wybierz opcję „Włącz” ● Kopiujemy lampę w automatyzacji (przesuń palcem lampę w lewo, ikona „Kopiuj”) ● Przesuń skopiowaną lampę na koniec listy urządzeń

Illustration

4

Ustawienie wyłączenia oświetlenia na korytarzu

● Dla pauzy wybierz czas, po którym lampa w korytarzu wyłączy się (5 minut) ● Dla lampy w korytarzu wybierz „Wyłącz

Illustration

Ważne! Scenariusz wykonywany jest w tej samej kolejności, w jakiej elementy są rozmieszczone na ekranie.

Wynik opisanych kroków:

Utworzono scenariusz włączający i wyłączający oświetlenie po 5 minutach, scenariusz ten można uruchomić z poziomu Pulpitu - klikając na odpowiednią ikonę, przy każdym uruchomieniu scenariusza timer zostanie ustawiony na 5 minut, to znaczy, jeśli uruchomiłeś scenariusz - światło się zaświeci, jeśli po 4 minutach uruchomisz scenariusz ponownie, to w sumie światło zgaśnie po 9 minutach.

Uwaga: wykonanie tego scenariusza można rozpocząć z poziomu Pulpitu. Możesz także skonfigurować automatyzację, aby uruchamiała scenariusz za pomocą przełącznika, określając utworzony scenariusz jako urządzenie wykonawcze.

5

Utworzenie nowej automatyzacji celem aktywacji scenariusza

● W oknie Pulpit, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje.● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij ikonę „+”. ● Na liście, która się pojawi, musisz wybrać „Automatyzacja”.

Illustration

6

Wybór urządzeń

● Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie. ● Klikając ikonę „ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji. ● W sekcji Za pomocą czego sterować wybierz żądany czujnik ruchu. ● W sekcji Czym sterować - stworzony przez nas scenariusz  ● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

7

Ustawienia automatyzacji

● W przypadku czujnika ruchu należy wybrać z listy typ zdarzenia (np. „Wykryto ruch”), a w przypadku scenariusza „włączyć” ● Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij ikonę „zapisz”

Illustration

Wynik opisanych kroków:

Każdorazowe zadziałanie czujnika ruchu powoduje włączenie głównego światła w korytarzu na 5 minut.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!