Tworzenie automatyzacji oświetlenia
za pomocą czujników ruchu

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcją
Rodzaje urządzeń, które można podłączyć do wejść uniwersalnych

Ustawienia automatyzacji Włączanie światła po wykryciu ruchu Do poprawnego działania takiego algorytmu należy skonfigurować 2 automatyzacje

1

Tworzenie automatyzacji do włączania lampy

● W oknie Dashboard, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać „Automatyzacja”

Illustration

2

Wybór urządzeń

Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie. Klikając ikonę „ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji:
● W rozdziale Za pomocą czego sterować wybierz żądany Czujnik ruchu● W rozdziale Czym sterować wybierz Lampę● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

3

Ustawienia czujnika ruchu

Dla czujnika ruchu wybierz wydarzenie z listy:
● Wykryto ruch - czujnik wykrył ruch● Brak ruchu - czujnik przestał rejestrować ruch● Zmieniono status - dowolne z powyższych wydarzeń (w naszym przypadku należy wybrać „Wykryto ruch”)

Illustration

4

Ustawienia lampy

● Dla Lampy wybierz, jak dokładnie reagować na wykrycie ruchu (na przykład, „Włącz”)
● Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij ikonę „Zapisz”

Illustration

5

Tworzenie automatyzacji do wyłączania lampy

● W oknie Dashboard, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij ikonę „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać „Automatyzacja”

Illustration

6

Wybór urządzeń

● Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie. Klikając ikonę „ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji● W rozdziale Za pomocą czego sterować wybierz żądany Czujnik ruchu● W rozdziale Czym sterować wybierz obiekt Pauza i Lampę, którą należy wyłączać● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

7

Ustawienia czujnika ruchu

● Dla czujnika ruchu wybierz wydarzenie Brak ruchu

Illustration

8

Ustawienia czujnika ruchu

● Dla Pauzy wybierz czas, w którym lampa będzie włączona po wykryciu ruchu - 5 minut

Illustration

9

Zakończenie ustawień

● Dla lampy wybierz „Wyłącz”● Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij ikonę „Zapisz”

Illustration

Uwaga: W momencie każdego wykrycia ruchu odliczanie czasu będzie się zaczynać od początku.

Wynik opisanych czynności:

Za każdym razem, gdy czujnik wykryje ruch, lampa włączy się. 5 minut po ostatnim wykryciu ruchu lampa się wyłączy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!