Tworzenie automatyzacji - Lampa ze ściemniaczem

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcjąUstawienia przełącznika (przycisk)

Uwaga: Przed skonfigurowaniem takiej automatyki upewnij się, że w systemie jest skonfigurowana co najmniej jedna lampa ze ściemniaczem.

1

Tworzenie nowej automatyzacji na podstawie szablonu

● W oknie Dashboard, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać „Według szablonu”

Illustration

2

Wybór urządzeń

Otworzy się okno z opcjami szablonu:● Wybierz Lampę ze ściemniaczem. W następnym oknie zobaczysz krótki opis automatyzacji oraz listę wszystkich urządzeń, które mogą brać udział w ściemnianiu światła (przełączniki i lampy ze ściemniaczem)● Klikając ikonę „Ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji● W rozdziale „Przycisk” wybierz żądany przełącznik● W rozdziale „Lampa ze ściemniaczem” wybierz lampę, którą trzeba sterować.● Dalej kliknij ikonę „Zapisz”

Illustration

Uwaga: W automatyzacjach tworzonych według szablonu zachowanie i warunki są już ustalone (opis podczas tworzenia), dlatego podczas tworzenia automatyzacji wystarczy określić tylko te urządzenia, które uczestniczą w automatyzacji zgodnie z szablonem

Uwaga: Utworzoną automatyzację możesz zobaczyć w rozdziale Automatyzacje w zakładce Według szablonu

Wynik opisanych czynności:

Za każdym razem, gdy naciśniesz wybrany przełącznik, wybrana lampa zmieni swój stan - płynne włączenie i wyłączenie na przemian. W przypadku utrzymania przełącznika jasność wzrośnie od 0 do 100%, a następnie ponownie płynnie spadnie do 0%.
Dla lampy ze ściemniaczem można stwarzać inne automatyzacje z ręcznymi ustawieniami parametrów. Na przykład, Tworzenie automatyzacji (wyłącznik światła)

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!