Tworzenie scenariuszy (czujniki – bezpieczeństwo)

Niniejsza instrukcja zakłada, że urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z następującą instrukcją Rodzaje urządzeń, które można podłączyć do wejść uniwersalnych

Konfiguracja komunikatu „Alert! Wyciek gazu!” i automatyzacji „Uruchomienie stworzonego scenariusza po zadziałaniu czujnika wycieku gazu ziemnego”: odciąć dopływ gazu do domu, włączyć wentylację na maksymalną moc, wyłączyć wszystkie sterowane gniazdka i oświetlenie w pomieszczeniu, w którym został wykryty wyciek gazu.

1

Tworzenie nowego scenariusza

● W oknie Pulpit, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacja● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij ikonę „+”● Na liście, która się pojawi, wybierz „Scenariusz”.

Illustration

2

Wybór urządzeń

● Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń wykonawczych skonfigurowanych w systemie. ● Klikając ikonę „ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę komunikatu. Na przykład: „Alarm! Wyciek gazu!” ● Wybierz zawór odcinający gaz, wentylator, lampę i sterowane gniazda w pomieszczeniu, w którym znajduje się czujnik wycieku gazu● Następnie kliknij na „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień scenariusza

Illustration

3

Konfiguracja pracy zaworu i wentylacji

●  w przypadku zaworu wybierz „Włącz” ●  w przypadku wentylatora wybierz „Włącz”

Illustration

Uwaga: Zawór odcinający gaz jest zazwyczaj konfigurowany w systemie na wyjściu przekaźnikowym w trybie impulsowym. Upewnij się, że zawór działa niezawodnie. W razie potrzeby dostosuj czas trwania impulsu.

Ważne! Często w domach instaluje się gotowy, certyfikowany system zabezpieczenia przed wyciekiem gazu, który składa się z czujnika wycieku gazu i zaworu odcinającego gaz. W tym przypadku nie jest konieczna konfiguracja zaworu w systemie, wystarczy podłączyć wyjście czujki (styk bezpotencjałowy) do wejścia sterownika, aby otrzymać informację o sytuacji awaryjnej.

4

Ustawienia wyłączania oświetlenia i gniazdek sterowanych

● W przypadku lampy na korytarzu wybierz „Wyłącz” ● W przypadku gniazd sterowanych wybierz „Wyłącz”

Illustration

Ważne! Scenariusz wykonywany jest w tej samej kolejności, w jakiej elementy są rozmieszczone na ekranie.

Wynik opisanych kroków:

Został utworzony scenariusz, który wyłącza dopływ gazu do domu, włącza wentylację, wyłącza oświetlenie i gniazda sterowane w wybranym pomieszczeniu.

Uwaga: wykonanie tego scenariusza można rozpocząć z poziomu Pulpitu. Można także skonfigurować automatyzację w taki sposób, aby uruchamiała scenariusz z wykorzystaniem czujnika wycieku gazu, podając utworzony scenariusz jako urządzenie wykonujące.

5

Utworzenie nowej automatyzacji umożliwiającej aktywację scenariusza

● W oknie Pulpit, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij ikonę „+”● Na liście, która się pojawi, wybierz „Automatyzacja”.

Illustration

6

Wybór urządzeń

● Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie. ● Klikając ikonę „ołówek” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji. ● W sekcji „Za pomocą czego sterować” wybierz żądany czujnik wycieku gazu● W sekcji „Czym sterować” znajduje się utworzony przez nas scenariusz ● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

7

Ustawienia automatyzacji

● Dla czujnika należy wybrać z listy typ zdarzenia (np. „Wykryto wyciek gazu”), a dla scenariusza – „włącz” ● Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij ikonę „zapisz

Illustration

Wynik opisanych kroków:

Przy każdym uruchomieniu detektora wycieku gazu wyświetli się komunikat „Alarm! Wyciek gazu!"

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!