Ustawienia adresowalnych LED RGB/RGBW taśm

Niniejsza instrukcja zakłada, że taśma LED jest już podłączona do sterownika zgodnie z instrukcją Podłączenie adresowalnych taśm LED

1

Przejście do ustawień kontrolera

Aby skonfigurować porty wyjściowe należy najpierw przejść do ustawień kontrolera:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany kontroler z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Ustawianie portów wyjściowych

● Wybierz pozycję Porty i interfejsy i przejdź do zakładki OUT 1-....● W zakładce porty wyjściowe OUT1-... wyjścia kontrolera wyświetlane są jako osobne karty.● Wybierz ikonę żądanego wyjścia

Illustration

Uwaga: Numery wejść na kartach odpowiadają numerom fizycznych wyjść na panelu przednim kontrolera.

3

Wybór rodzaju taśmy LED

● W oknie ustawień wejścia wybierz „Ustawienia taśmy”● Określ rodzaj taśmy● Wybieramy Kolejność kanałów RGB (-W).● Wskazujemy liczbę diod LED (pikseli) w podłączonej taśmie● Kliknij „Sprawdź”

Illustration

Uwaga: Po kliknięciu przycisku „Sprawdź” pierwszy i ostatni piksel taśmy zaświecą się na fioletowo, a wszystkie pozostałe diody LED będą zmieniać kolory zgodnie z obrazem w aplikacji. Aby zakończyć test - kliknij „Zakończ”

4

Ustawianie stref oświetlenia

● Wróć do menu konfiguracji portu● Wybierz ikonę „Strefy oświetlenia”.● Aby utworzyć nową strefę oświetlenia - naciśnij „+● Wybierz rodzaj strefy „Podświetlenie”.● W kolejnym oknie należy podać numery pierwszej i ostatniej diody LED strefy.● Podaj nazwę strefy oświetlenia i przypisz pomieszczenie.

Illustration

5

Ustawianie efektów dynamicznych

● Wróć do menu konfiguracji portu● Wybierz ikonę „Ustawienia efektów”.● Aby dostosować parametry każdego z efektów, kliknij kartę żądanego efektu● W tych ustawieniach można ustawić czas aktywacji efektu, kierunek, czas trwania i inne parametry

Illustration

Uwaga: Jeżeli nie podasz nazwy taśmy LED, system sam nada jej nazwę domyślną.

Wynik opisanych kroków:

● Tworzenie segmentów adresowalnej taśmy LED o określonej przez użytkownika nazwie i podstawowych ustawieniach.
● Urządzenia (segmenty) możesz zobaczyć przechodząc do zakładki Pulpit-Oświetlenie. Będzie on dostępny także w sekcji Czym sterować podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!