Instrukcja instalacji sterownika Atom Ferrum +R12

Atom Ferrum +R12

Atom Ferrum +R12

Sterownik do sterowania obciążeniami o różnej mocy. Może być używany do pełnej automatyzacji małych obiektów. Najlepiej nadaje się do sterowania takimi urządzeniami: bramy garażowe, zmotoryzowane karnisze, zamki elektryczne, pompy, urachamiacze, kotły itp.

Modyfikacje

Atom

Atom

Wersja podstawowa

Atom N

Atom N

Podłącz urządzenia bezprzewodowe i korzystaj ze zdalnego dostępu

Atom N + OLED-дисплей

Wyświetlacz OLED

Opcjonalnie dla Atom NKonfiguruj i diagnozuj urządzenia nawet bez połączenia sieciowego

Elementy funkcjonalne

Atom Carbon N with numbers
1. 9-48V DCzasilanie
2. Magistrala CAN zapewnia synchronizowaną pracęwszystkich urządzeń serii Atom
3. Zintegruj urządzenia innych producentówza pomocą interfejsu RS-485
4. Złącze 5V і 3,3V do zasilaniaróżnych czujników
5. 22 Wejścia (16 modyfikacji N)do podłączenia czujników temperatury, jakości powietrza, wycieków lub włączniców
6. Przyciskido nawigacji w menu na graficznym wyświetlaczu OLED
7. Graficzny wyświetlacz OLED do sterowania i monitorowania (opcjonalnie dla modyfikacji N)
8. Port Ethernet do połączenia sieciowegomożliwość zdalnego sterowania przez telefon lub asystenta głosowego (modyfikacja N)


Wyjścia

Illustration
1. 16 x 5A przekaźnikówdo podłączenia urządzeń elektrycznych
2. 8 x 10A przekaźnikówdo podłączenia urządzeń elektrycznych

Świetlna indykacja LED

Atom Carbon N with numbers

1. Indykacja statusu urządzenia

2. Indykacja połączenia LAN

3. Diody LED aktywności wyjść

Dane techniczne

Uwaga: Charakterystyki techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne można zobaczyć na naszej stronie internetowej Atom Ferrum +R12

Instalacja i podłączenie

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontażu urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewody!

Sterowniki serii Atom wymagają wstępnej konfiguracji:


1. Montaż

Zamontuj sterownik i zasilacz na szynie DIN. Upewnij się, że nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych lub kondensacji. W razie potrzeby zamontuj dodatkowy sprzęt rozdzielczy – styczniki, wyłączniki automatyczne, zasilacze, inne urządzenia automatyki.


2. Zasilanie

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika.
Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Illustration

Ważne! Pomimo że sterownik ma wbudowane zabezpieczenie przed nieprawidłową polaryzacją zasilania i w takiej sytuacji nie ulegnie uszkodzeniu, zalecamy sprawdzenie polaryzacji zasilania przed jego włączeniem.

3. i3-NET

Jeśli system korzysta z kilku sterowników, połącz je w sieć i3-NET. Zamocuj terminatory końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

Illustration

4. RS-485

Jeśli są urządzenia sterowane według protokołu Modbus, połącz je w magistralę і podłącz do złącza RS-485. Zamocuj terminatory końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

Illustration

5. Zasilanie czujników

Dla zasilania czujników jest przewidziane wyjście sterownika 3,3V i 5V

Ważne! Jeżeli w systemie wykorzystywane są czujniki lub urządzenia wykonawcze o innym napięciu roboczym, wykorzystaj dodatkowe zasilacze lub zasilacz, z którego zasilany jest sterownik. Jeśli w systemie są kilka zasilaczy, połącz ze sobą ich „ujemne” zaciski.

6. Podłączenia wejść

Podłącz czujniki, przełączniki i inne urządzenia do wejść sterownika. Na wejściach sterownika zastosowano złącza ze stykami sprężynowymi, co zapewnia wygodę i pewność podłączenia przewodników o przekroju do 1,5 mm2.

Atom Ferrum +R12

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-16

  • 17-22

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • 1-2

  • 1-2

  • 3-11

  • 3-11

  • 12-16

  • 12-16

  • 17-22

  • 17-22

  • Analogowy  

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • Analogowy  

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-16

  • 17-22

  • Cyfrowy  

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • Cyfrowy  

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-16

  • 17-22

  • Interfejs  

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • Interfejs  

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-16

  • 17-22

Atom Ferrum N+R12

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-16

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • 1-2

  • 1-2

  • 3-11

  • 3-11

  • 12-16

  • 12-16

  • Analogowy  

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • Analogowy  

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-16

  • Cyfrowy  

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • Cyfrowy  

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-16

  • Interfejs  

  • Typ wejścia /
   Numer wejścia

  • Interfejs  

  • 1-2

  • 3-11

  • 12-16

Ważne! Wejścia są ponumerowane, a każde wejście ma oznaczenie „wspólnego” wyjścia (oznaczone literą „G”) - jest to styk wspólny podłączony z „minusem” zasilania sterownika. Wszystkie wspólne styki są ze sobą połączone,więc przy podłączaniu przełączników kablem wielożyłowym wystarczy zastosować jedno połączenie do zacisku „G”

Схема підключення давачів


7. Podłączenia wyjść

Podłącz urządzenia sterowane przez sterownik do wyjść. Każde wyjście realizowane jest w postaci złącza 2-pinowego lub 4-pinowego i jest przeznaczone do podłączenia przewodników o przekroju do 2,5 mm2.
Poniżej podano przykłady podłączania obciążeń do sterowników Atom Ferrum +R12.

OUT1-OUT8 - wyjścia przekaźnikowe o prądzie przełączania do 16А (obciążenie aktywne), przeznaczone do przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V. Każde wyjście wyposażone jest w czujniki kontroli obciążenia.
Wyjścia są przeznaczone do podłączania dużych obciążeń: grupy oświetleniowe, pompy, wentylatory, silniki elektryczne.

Схема пілключення LED-ламп

OUT9-OUT24 - wyjścia przekaźnikowe o prądzie przełączania do 5А (obciążenie aktywne), przeznaczone do przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V.
Najlepiej pasują do sterowania obciążeniami o małej mocy: głowicami termicznymi, lampami LED o małej mocy i światłami, urządzeniami z wejściami typu „suchy kontakt” (bramami garażowymi, roletami sterowanymi impulsowo), przekaźnikami pośrednimi, oświetleniem awaryjnym, zamkami elektrycznymi.

Illustration

8. Połączenie sieciowe (modyfikacja N)

Praca sieci sterowników zapewnia zdalny dostęp do konfiguracji, sterowania i kontroli ich pracy. W celu realizacji tych możliwości, co najmniej jeden ze sterowników musi być w stanie połączyć się z siecią przewodową lub bezprzewodową. W linii produktów Atom są to sterowniki modyfikacji N. Pamiętaj, aby podłączyć kabel sieciowy do sterownika lub skonfigurować dostęp do domowej sieci WiFi (zob. Ustawienia i3 Home)

Ważne! Na routerze musi być skonfigurowany serwer DHCP w celu automatycznego wydawania adresu IP i maski sieci.

Illustration

9. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

10. Ustawienia i3 Home App

Po włączeniu sterownika należy pobrać aplikację mobilną i3 Home i zacznij konfigurować system.

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

 • Świetlna indykacja LED się nie świeci

  1. Sprawdź obecność napięcia zasilania sterownika
  2. Sprawdź polaryzację zasilania

 • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

  1. Upewnij się, że w smartfonie lub tablecie włączone są Wi-Fi i Bluetooth
  2. Upewnij się, że hasło do sieci domowej jest poprawnie podane w ustawieniach sterownika

 • Wskaźniki wejściowe nie reagują na sygnały z czujników lub przełączników

  1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe
  2. Sprawdź, czy połączenia na zaciskach sterownika i czujnika są prawidłowe
  3. Sprawdź, czy konfiguracja wejścia jest zgodna z typem czujnika lub przełącznika

 • Wskaźniki statusu wyjść się nie świecą

  Sprawdź, czy ustawienia wyjścia w ustawieniach sterownika są prawidłowe

 • Wskaźnik statusu wyjścia się świeci, urządzenie nie włącza się lub reaguje nieprawidłowo

  1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe i niezawodne
  2. Sprawdź sprawność urządzenia

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!