Instrukcja instalacji modułu rozszerzającego  Atom R6A12

Atom R8

Przeznaczony jest do podłączenia do 18 urządzeń z możliwością cichego przełączania 12 z nich.
Idealne rozwiązanie do sterowania ogrzewaniem i oświetleniem

Elementy funkcjonalne

Atom R8
1. 9-48V DCzasilanie
2. 2. Magistrala CAN zapewnia
synchronizowaną pracę
wszystkich urządzeń serii Atom
3. Złącza 5V i 3,3V do zasilania óżnych czujników
4. 4 x 5A przekaźników do podłączenia urządzeń elektrycznych
5. 12 x przekaźników półprzewodnikowych do podłączania urządzeń elektrycznych (do 100 W na kanał)


Dane techniczne

Uwaga: Charakterystyki techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne odpowiedniego urządzenia można zobaczyć na stronie Atom R6A12

Instalacja i podłączenie

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontażu urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewody!

Moduły rozszerzające Atom wymagają wstępnej konfiguracji:


1. Montaż

Zamontuj moduł rozszerzający na szynie DIN. Upewnij się, że nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych lub kondensacji. W razie potrzeby zamontuj dodatkowy wyposażenie rozdzielni – styczniki, wyłączniki automatyczne, zasilacze, inne urządzenia automatyki.


2. Zasilanie

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika.

Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Ważne! Pomimo że sterownik ma wbudowane zabezpieczenie przed nieprawidłową polaryzacją zasilania i w takiej sytuacji nie ulegnie uszkodzeniu, zalecamy sprawdzenie polaryzacji zasilania przed jego włączeniem.

Живлення R6A12


3. i3-NET

Podłącz moduł rozszerzający do sieci i3-NET. Zamocuj oporniki końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

i3 net Atom R6A12

4. Zasilanie czujników

Dla zasilania czujników jest przewidziane wyjście sterownika 3,3V i 5V. 

Ważne! Jeżeli w systemie wykorzystywane są czujniki lub urządzenia wykonawcze o innym napięciu roboczym, wykorzystaj dodatkowe zasilacze lub zasilacz, z którego zasilany jest sterownik. Jeśli w systemie są kilka zasilaczy, połącz ze sobą ich „ujemne” zaciski.

5. Podłączenia wyjść

Podłącz do wyjść urządzenia sterowane przez moduł. Urządzenie posiada 6 grup przekaźników: 2 grupy mechanicznych i 4 grupy elektronicznych przekaźników prądu przemiennego. Wspólne wyjście grup mechanicznych jest oznaczone jako COM, elektronicznych L, a wszystkie wyjścia są ponumerowane. Każda grupa realizowana jest w postaci złącza 4-stykowego i przeznaczona jest do łączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm2.
Przykłady podłączenia obciążeń do modułów rozszerzeń Atom R6A12 podano poniżej.
OUT1-OUT6 oraz OUT13-OUT18 to wyjścia przekaźników półprzewodnikowych przeznaczone do cichego przełączania obciążeń prądu przemiennego o napięciu do 250V i mocy do 100W na kanał.

Виходи R6A12

OUT7-OUT12 - to wyjścia przekaźników mechanicznych o prądzie przełączania do 5A (obciążenie czynne), przeznaczone do przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V.
Najlepiej pasują do sterowania obciążeniami o małej mocy: głowicami termicznymi, lampami LED o małej mocy i światłami, urządzeniami z wejściami typu „dry contact” (bramami garażowymi, roletami sterowanymi impulsowo), przekaźnikami pośrednimi, oświetleniem awaryjnym, zamkami elektrycznymi.

Виходи R6A12

6. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

  • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

    1. Sprawdź napięcie zasilające moduł
    2. Sprawdź biegunowość zasilania

  • Obciążenie nie włącza się lub reaguje nieprawidłowo

    1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe i niezawodne
    2. Sprawdź sprawność odbiorcy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!