Instrukcja instalacji modułu rozszerzającegoAtom R4DD8

Atom R4DD8

Przeznaczony do sterowania taśmami LED (jednokolorowymi, RGB, RGBW) oraz innymi niskonapięciowymi obciążeniami DC.

Elementy funkcjonalne

Atom R4DD8
1. 9-48V DCzasilanie
2. Magistrala CAN zapewnia synchronizowaną pracę wszystkich urządzeń serii Atom
3. Złącza 5V i 3,3V do zasilania różnych czujników
4. 4 x 5A przekaźników do podłączenia urządzeń elektrycznych
5. 8 x ściemniaczy opartych na MOSFET z wbudowanymi czujnikami kontroli obciążenia do sterowania obciążeniami DC


Dane techniczne

Uwaga: Charakterystyki techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne odpowiedniego urządzenia można zobaczyć na stronie Atom R4DD8

Instalacja i podłączenie

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontażu urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewody!

 Moduły rozszerzające Atom wymagają wstępnej konfiguracji:


1. Montaż

Zamontuj moduł rozszerzający na szynie DIN. Upewnij się, że nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych lub kondensacji. W razie potrzeby zamontuj dodatkowy wyposażenie rozdzielni – styczniki, wyłączniki automatyczne, zasilacze, inne urządzenia automatyki.


2. Zasilanie

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika.
Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Ważne! Pomimo że sterownik ma wbudowane zabezpieczenie przed nieprawidłową polaryzacją zasilania i w takiej sytuacji nie ulegnie uszkodzeniu, zalecamy sprawdzenie polaryzacji zasilania przed jego włączeniem.

Atom R4DD8


3. i3-NET

Podłącz moduł rozszerzający do sieci i3-NET. Zamocuj oporniki końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

i3net R4DD8

4. Zasilanie czujników

Dla zasilania czujników jest przewidziane wyjście sterownika 3,3V i 5V. 

Ważne! Jeżeli w systemie wykorzystywane są czujniki lub urządzenia wykonawcze o innym napięciu roboczym, wykorzystaj dodatkowe zasilacze lub zasilacz, z którego zasilany jest sterownik. Jeśli w systemie są kilka zasilaczy, połącz ze sobą ich „ujemne” zaciski.

5. Podłączenia wyjść

Podłącz urządzenia sterowane przez sterownik do wyjść. Każde wyjście zrealizowane jest w postaci złącza 2-pinowego i jest przeznaczone do podłączenia przewodników o przekroju do 2,5 mm2. Obciążenie jest podłączone do styku oznaczonego „OUT” zgodnie z typem wyjścia.
Poniżej podano przykłady podłączenia obciążeń do modułu rozszerzającego 4R8DD.
OUT1-OUT8 - ściemniacze do sterowania obciążeniami prądu stałego o napięciu zasilania do 48V i poborze prądu do 5A. Każde wyjście wyposażone jest w czujniki kontroli obciążenia.
Pozwala sterować jasnością i kolorem taśm LED, lamp i świateł niskonapięciowych oraz regulować prędkość obrotową wentylatorów i silników prądu stałego.

Підключення виходів R4DD8

OUT9-OUT12 - wyjścia przekaźnikowe o prądzie przełączania do 5А (obciążenie aktywne), przeznaczone do przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V.
Najlepiej pasują do sterowania obciążeniami o małej mocy: głowicami termicznymi, lampami LED o małej mocy i światłami, urządzeniami z wejściami typu „dry contact” (bramami garażowymi, roletami sterowanymi impulsowo), przekaźnikami pośrednimi, oświetleniem awaryjnym, zamkami elektrycznymi.

Підключення виходів R4DD8

6. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

  • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

    1. Sprawdź napięcie zasilające moduł2. Sprawdź biegunowość zasilania

  • Obciążenie nie włącza się lub reaguje nieprawidłowo

    1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe i niezawodne2. Sprawdź sprawność odbiorcy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!