Instrukcja instalacji modułu rozszerzającego Atom I21

Atom I21

Przeznaczony do zwiększenia liczby portów wejścia w systemie.

Elementy funkcjonalne

Atom I21
1. 9-48V DCzasilanie
2. Magistrala CAN zapewnia
synchronizowaną pracę
wszystkich urządzeń serii Atom
3. Złącza 5V i 3,3V do zasilania różnych czujników
4. 21 x wejście z transoptoremdo podłączenia przełączników i czujników


Dane techniczne

Uwaga: Charakterystyki techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne odpowiedniego urządzenia można zobaczyć na stronie Atom I21

Instalacja i podłączenie

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontażu urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewody!

Moduły rozszerzające Atom wymagają wstępnej konfiguracji:


1. Montaż

Zamontuj moduł rozszerzający na szynie DIN. Upewnij się, że nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych lub kondensacji. W razie potrzeby zamontuj dodatkowy wyposażenie rozdzielni – styczniki, wyłączniki automatyczne, zasilacze, inne urządzenia automatyki.


2. Zasilanie

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika.
Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Ważne! Pomimo że sterownik ma wbudowane zabezpieczenie przed nieprawidłową polaryzacją zasilania i w takiej sytuacji nie ulegnie uszkodzeniu, zalecamy sprawdzenie polaryzacji zasilania przed jego włączeniem.

Живлення Atom I21


3. i3-NET

Podłącz moduł rozszerzający do sieci i3-NET. Zamocuj oporniki końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

i3 net Atom I21

4. Zasilanie czujników

Dla zasilania czujników jest przewidziane wyjście sterownika 3,3V i 5V. 

Ważne! Jeżeli w systemie wykorzystywane są czujniki lub urządzenia wykonawcze o innym napięciu roboczym, wykorzystaj dodatkowe zasilacze lub zasilacz, z którego zasilany jest sterownik. Jeśli w systemie są kilka zasilaczy, połącz ze sobą ich „ujemne” zaciski.

5. Podłączenia wyjść

Podłącz czujniki, przełączniki i inne urządzenia do wejść modułu. Na wejściach modułu rozszerzającego zastosowano złącza z zaciskami śrubowymi, co zapewnia wygodę i niezawodność podłączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm2.
Podczas podłączania urządzeń końcowych, takich jak przełączniki, czujniki cyfrowe, na długich liniach mogą wystąpić niebezpieczne zakłócenia, dlatego stosujemy dodatkowe zabezpieczenie i doskonalenie pracy wejść za pomocą transoptorów.

Ważne! Wejścia są numerowane. „COM” to wspólny styk, należy go podłączyć do „plusa” wejściowego zasilania. Każde wejście musi być zamknięte przez „styk bezprądowy” lub „otwarty kolektor” podłączonego czujnika, przełącznika lub innego urządzenia z „minusem” tego źródła zasilania.

Виходи I21

6. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

  • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

    1. Sprawdź napięcie zasilające moduł
    2. Sprawdź biegunowość zasilania

  • Obciążenie nie włącza się lub reaguje nieprawidłowo

    1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe i niezawodne
    2. Sprawdź sprawność odbiorcy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!