Instrukcja instalacji modułu rozszerzającego  Atom AD8A9

Atom R8

Świetne rozwiązanie do całkowicie cichej kontroli obciążeń prądu przemiennego. Pozwala dostosować jasność lamp i świateł oraz prędkość obrotową wentylatorów lub silników.

Elementy funkcjonalne

Atom R8
1. 9-48V DCzasilanie
2. Magistrala CAN zapewnia
synchronizowaną pracę
wszystkich urządzeń serii Atom
3. Złącza 5V i 3,3V do zasilania różnych czujników
4. 6 x przekaźników półprzewodnikowych do podłączania urządzeń elektrycznych (do 80 W na kanał)
5. 3 x przekaźników półprzewodnikowychdo podłączania urządzeń elektrycznych (do 100 W na kanał)
6. 8 x ściemniaczy AC (do 100 W na kanał)


Dane techniczne

Uwaga: Charakterystyki techniczne, schematy połączeń, specyfikacje wejść i wyjść oraz inne informacje techniczne odpowiedniego urządzenia można zobaczyć na stronie Atom AD8A9

Instalacja i podłączenie

Ważne! Podczas montowania i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad i wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych. Surowo zabrania się demontażu urządzenia, do którego podłączone są jakiekolwiek przewody!

Moduły rozszerzające Atom wymagają wstępnej konfiguracji:


1. Montaż

Zamontuj moduł rozszerzający na szynie DIN. Upewnij się, że nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych lub kondensacji. W razie potrzeby zamontuj dodatkowy wyposażenie rozdzielni – styczniki, wyłączniki automatyczne, zasilacze, inne urządzenia automatyki.


2. Zasilanie

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika automatycznego. Podłącz wyjście zasilacza do złącza zasilania sterownika.

Złącze zasilania sterownika, wyjście zasilania czujników oraz wyjścia do sterowania obciążeniem dla łatwego montowania wykonane są w postaci zdejmowanych złączy z zaciskami śrubowymi przewodników.

Ważne! Pomimo że sterownik ma wbudowane zabezpieczenie przed nieprawidłową polaryzacją zasilania i w takiej sytuacji nie ulegnie uszkodzeniu, zalecamy sprawdzenie polaryzacji zasilania przed jego włączeniem.

Живлення AD8A9


3. i3-NET

Podłącz moduł rozszerzający do sieci i3-NET. Zamocuj oporniki końcowe znajdujące się w zestawie sprzętu na końcach magistrali.

i3 net AD8A9

4. Zasilanie czujników

Dla zasilania czujników jest przewidziane wyjście sterownika 3,3V i 5V. 

Ważne! Jeżeli w systemie wykorzystywane są czujniki lub urządzenia wykonawcze o innym napięciu roboczym, wykorzystaj dodatkowe zasilacze lub zasilacz, z którego zasilany jest sterownik. Jeśli w systemie są kilka zasilaczy, połącz ze sobą ich „ujemne” zaciski.

5. Podłączanie wyjść

Podłącz urządzenia sterowane przez moduł do wyjść. Urządzenie posiada 6 grup półprzewodnikowych przekaźników prądu przemiennego. Wspólne wyjście każdej grupy jest oznaczone L, a wszystkie wyjścia są ponumerowane. Każda grupa posiada 3 wyjścia, za wyjątkiem drugiej grupy, która posiada 2 wyjścia i 1 styk N do obsługi wspólnego detektora przejścia przez zero dla wszystkich ściemnianych wyjść. Każda grupa realizowana jest w postaci złącza 4-stykowego i przeznaczona jest do łączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm2.
Przykłady podłączenia obciążeń do modułów rozszerzających Atom AD8A9 podano poniżej.
OUT1-OUT5 та OUT15-OUT17 - to ściemniacze do sterowania obciążeniami prądu przemiennego o napięciu zasilania 180-250V.
Pozwalają kontrolować jasność lamp lub świateł oraz regulować prędkość obrotową wentylatorów, pomp i silników elektrycznych. Maksymalna moc obciążenia dla jednego kanału ściemniacza wynosi 100 W.

Виходи AD8A9

OUT6-OUT11 - wyjścia przekaźników półprzewodnikowych przeznaczone do bezgłośnego przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V i mocy do 80W na kanał.
OUT12-OUT14 - wyjścia przekaźników półprzewodnikowych przeznaczone do bezgłośnego przełączania obciążeń prądu stałego i przemiennego o napięciu do 250V i mocy do 100W na kanał.

Виходи AD8A9

6. Gotowe. Włącz zasilanie

Ważne! Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że zasilacz, wejścia i wyjścia są prawidłowo podłączone.

Lista typowych problemów i ich rozwiązań

  • Urządzenie jest włączone, ale nie ma go w ustawieniach aplikacji

    1. Sprawdź napięcie zasilające moduł
    2. Sprawdź biegunowość zasilania

  • Obciążenie nie włącza się lub reaguje nieprawidłowo

    1. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe i niezawodne
    2. Sprawdź sprawność odbiorcy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!