Нижче наведено опис пристроїв та їх значень

State та channel:● State визначає тип пристрою.● Channel визначає підтип даних, що використовується для кожного конкретного пристрою.● Ці дані необхідні для використання в блоках READ FROM STATE та WRITE TO STATE, які дозволяють зчитувати та записувати значення стану пристроїв.
i3 device (пристрій i3):● Вказує на тип пристрою, який ідентифікується в додатку i3 home.● Ця інформація може бути використана для з'єднання з конкретними пристроями або групами пристроїв в додатку.
Value type (тип значення):● Визначає тип даних, з якими будуть проводитися операції, такі як порівняння та математичні операції.● Дозволяє Blockly правильно інтерпретувати та обробляти дані.
Value (значення):● Представляє можливі значення, які генерує або приймає вказаний стан пристрою.● Ці значення можуть бути використані для визначення умов або налаштування правил автоматизації.
Value description (опис значень):● Надає короткий опис можливих значень, які можуть бути прийняті або згенеровані станом пристрою.● Ця інформація може бути корисною для кращого розуміння та використання значень у правилах автоматизації.

Інформуючі пристрої

  • State

  • i3 device

  • channel

  • value type

  • value

  • value description

  • State

  • State

  • i3 device

  • i3 device

  • channel

  • channel

  • value type

  • value type

  • value

  • value

  • value description

  • value description

  • button

  • кнопка

  • main


   single_clickdouble_clicklong_presslong_press_release

  • int


   intintintint

  • 12341111

  • клікподвійний клікутримуваннявідпуститиклікподвійний клікутримуваннявідпустити

  • State

  • button

  • i3 device

  • кнопка

  • channel

  • main


   single_clickdouble_clicklong_presslong_press_release

  • value type

  • int


   intintintint

  • value

  • 12341111

  • value description

  • клікподвійний клікутримуваннявідпуститиклікподвійний клікутримуваннявідпустити

  • switch

  • вимикач

  • main

  • int

  • 12

  • увімкнутийвимкнутий

  • State

  • switch

  • i3 device

  • вимикач

  • channel

  • main

  • value type

  • int

  • value

  • 12

  • value description

  • увімкнутийвимкнутий

  • switch

  • давач освітлення

  • main

  • int

  • 12

  • світлотемно

  • State

  • switch

  • i3 device

  • давач освітлення

  • channel

  • main

  • value type

  • int

  • value

  • 12

  • value description

  • світлотемно

  • switch

  • давач руху

  • main

  • int

  • 12

  • рух виявленорух не виявлено

  • State

  • switch

  • i3 device

  • давач руху

  • channel

  • main

  • value type

  • int

  • value

  • 12

  • value description

  • рух виявленорух не виявлено

  • switch

  • давач відкриття

  • main

  • int

  • 12

  • зачиненовідчинено

  • State

  • switch

  • i3 device

  • давач відкриття

  • channel

  • main

  • value type

  • int

  • value

  • 12

  • value description

  • зачиненовідчинено

  • switch

  • давач протікання

  • main

  • int

  • 12

  • виявлено протіканняпротікання не виявлено

  • State

  • switch

  • i3 device

  • давач протікання

  • channel

  • main

  • value type

  • int

  • value

  • 12

  • value description

  • виявлено протіканняпротікання не виявлено

  • switch

  • давач диму

  • main

  • int

  • 12

  • виявлено димдим не виявлено

  • State

  • switch

  • i3 device

  • давач диму

  • channel

  • main

  • value type

  • int

  • value

  • 12

  • value description

  • виявлено димдим не виявлено

  • temp

  • давач температуриonewire

  • main

  • float

  • -

  • температура (с)

  • State

  • temp

  • i3 device

  • давач температуриonewire

  • channel

  • main

  • value type

  • float

  • value

  • -

  • value description

  • температура (с)

  • adc_tempr

  • давча температурианалоговий(adc)

  • main

  • float

  • -

  • температура (с)

  • State

  • adc_tempr

  • i3 device

  • давча температурианалоговий(adc)

  • channel

  • main

  • value type

  • float

  • value

  • -

  • value description

  • температура (с)

  • pt_temp

  • давча температурианалоговий(pt)

  • main

  • float

  • -

  • температура (с)

  • State

  • pt_temp

  • i3 device

  • давча температурианалоговий(pt)

  • channel

  • main

  • value type

  • float

  • value

  • -

  • value description

  • температура (с)

  • hlw

  • Лічильник електоренергії

  • maincurrentvoltagepowerenergy

  • intfloatfloatfloatfloat

  • -----

  • напруга (В)споживання (A)напруга (В)потужність (Вт)спожито (кВт/год)

  • State

  • hlw

  • i3 device

  • Лічильник електоренергії

  • channel

  • maincurrentvoltagepowerenergy

  • value type

  • intfloatfloatfloatfloat

  • value

  • -----

  • value description

  • напруга (В)споживання (A)напруга (В)потужність (Вт)спожито (кВт/год)

  • sun

  • Схід захід сонця

  • main
   riseset

  • int
   intint

  • 01--

  • після заходупісля сходучас після сходу (с)час після заходу (с)

  • State

  • sun

  • i3 device

  • Схід захід сонця

  • channel

  • main
   riseset

  • value type

  • int
   intint

  • value

  • 01--

  • value description

  • після заходупісля сходучас після сходу (с)час після заходу (с)

* Всі інформуючі пристрої мають канал available, доступний тільки для читання, повертає значення: 0 - недоступний, 1 - доступний

Виконавчі пристрої

  • State

  • i3 device

  • channel

  • r/w

  • value type

  • value

  • value description

  • State

  • State

  • i3 device

  • i3 device

  • channel

  • channel

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • value type

  • value

  • value

  • value description

  • value description

  • out

  • лампарозеткадвигунвентиляторвитяжкаактуатортривогасигналізація

  • main
   toggleenablecurrentvoltagepower

  • r/wr/wwwrrr

  • intintintintfloatfloatfloat

  • 1011---

  • увімкнутивимкнутиперемкнутиувімкнути*споживання (A)напруга (В)споживання (Вт)

  • State

  • out

  • i3 device

  • лампарозеткадвигунвентиляторвитяжкаактуатортривогасигналізація

  • channel

  • main
   toggleenablecurrentvoltagepower

  • r/w

  • r/wr/wwwrrr

  • value type

  • intintintintfloatfloatfloat

  • value

  • 1011---

  • value description

  • увімкнутивимкнутиперемкнутиувімкнути*споживання (A)напруга (В)споживання (Вт)

  • triac

  • димерована лампарегульований вентиляторрегульований актуаторрегульована витяжка

  • maintoggleenablestopcurrentvoltagepower

  • r/wwwwrrr

  • intintintintfloatfloatfloat

  • 0-100111---

  • увімкнути (%)перемкнутиувімкнутизупинити*споживання (A)напруга (В)споживання (Вт)

  • State

  • triac

  • i3 device

  • димерована лампарегульований вентиляторрегульований актуаторрегульована витяжка

  • channel

  • maintoggleenablestopcurrentvoltagepower

  • r/w

  • r/wwwwrrr

  • value type

  • intintintintfloatfloatfloat

  • value

  • 0-100111---

  • value description

  • увімкнути (%)перемкнутиувімкнутизупинити*споживання (A)напруга (В)споживання (Вт)

  • pwm

  • димерована лампарегульований вентиляторрегульований актуаторрегульована витяжкамонохромна лед стрічка

  • main
   toggleenablestopcurrentvoltagepower

  • r/wwwwrrr

  • intintintintfloatfloatfloat

  • 0-100111---

  • увімкнути (%)перемкнутиувімкнутизупинити*споживання (A)напруга (В)споживання (Вт)

  • State

  • pwm

  • i3 device

  • димерована лампарегульований вентиляторрегульований актуаторрегульована витяжкамонохромна лед стрічка

  • channel

  • main
   toggleenablestopcurrentvoltagepower

  • r/w

  • r/wwwwrrr

  • value type

  • intintintintfloatfloatfloat

  • value

  • 0-100111---

  • value description

  • увімкнути (%)перемкнутиувімкнутизупинити*споживання (A)напруга (В)споживання (Вт)

  • rgb

  • RGB стрічкаRGBW стрічкаWW стрічка

  • maintoggleenablestophsvhuesaturationbrightnesscurrentvoltagepower

  • r/wwwwr/wr/wr/wr/wrrr

  • intintintintintintintintintintint

  • -111-0-2550-2550-255---

  • 4 байти rgbw значення перемкнутиувімкнутизупинити3 байти hsv значення відтінокнасиченістьяскравість*споживання (A)напруга (В)потужність (Вт)

  • State

  • rgb

  • i3 device

  • RGB стрічкаRGBW стрічкаWW стрічка

  • channel

  • maintoggleenablestophsvhuesaturationbrightnesscurrentvoltagepower

  • r/w

  • r/wwwwr/wr/wr/wr/wrrr

  • value type

  • intintintintintintintintintintint

  • value

  • -111-0-2550-2550-255---

  • value description

  • 4 байти rgbw значення перемкнутиувімкнутизупинити3 байти hsv значення відтінокнасиченістьяскравість*споживання (A)напруга (В)потужність (Вт)

  • 0-10v

  • димерована лампамоторизований карнизрегульований вентиляторрегульований актуаторрегульована витяжка

  • maintoggleenablestop

  • r/wwww

  • intintintint

  • 0-100111

  • увімкнути (%)перемкнутиувімкнутизупинити

  • State

  • 0-10v

  • i3 device

  • димерована лампамоторизований карнизрегульований вентиляторрегульований актуаторрегульована витяжка

  • channel

  • maintoggleenablestop

  • r/w

  • r/wwww

  • value type

  • intintintint

  • value

  • 0-100111

  • value description

  • увімкнути (%)перемкнутиувімкнутизупинити

  • dali_lamp

  • димерована лампа

  • maintoggleenable

  • r/www

  • intintint

  • 0-10011

  • увімкнути (%)перемкнутиувімкнути

  • State

  • dali_lamp

  • i3 device

  • димерована лампа

  • channel

  • maintoggleenable

  • r/w

  • r/www

  • value type

  • intintint

  • value

  • 0-10011

  • value description

  • увімкнути (%)перемкнутиувімкнути

  • segment

  • адресна стрічка сегмент

  • maintoggleenablehsvhuesaturationbrightnessid

  • r/wwwr/wr/wr/wr/wr/w

  • intintintintintintintint

  • -11-0-2550-2550-2550-4

  • 3 байти rgb значенняперемкнутиувімкнути3 байти hsv значення відтінокнасиченістьяскравістьефект

  • State

  • segment

  • i3 device

  • адресна стрічка сегмент

  • channel

  • maintoggleenablehsvhuesaturationbrightnessid

  • r/w

  • r/wwwr/wr/wr/wr/wr/w

  • value type

  • intintintintintintintint

  • value

  • -11-0-2550-2550-2550-4

  • value description

  • 3 байти rgb значенняперемкнутиувімкнути3 байти hsv значення відтінокнасиченістьяскравістьефект

  • stairs

  • адресна стрічка сходи

  • maintoggleenablehsvhuesaturationbrightnessiddirection

  • r/wwwr/wr/wr/wr/wr/wr

  • intintintintintintintintint

  • -11-0-2550-2550-2550-40-2

  • 3 байти rgb значенняперемкнутиувімкнути3 байти hsv значення відтінокнасиченістьяскравістьефектнапрямок ефекту

  • State

  • stairs

  • i3 device

  • адресна стрічка сходи

  • channel

  • maintoggleenablehsvhuesaturationbrightnessiddirection

  • r/w

  • r/wwwr/wr/wr/wr/wr/wr

  • value type

  • intintintintintintintintint

  • value

  • -11-0-2550-2550-2550-40-2

  • value description

  • 3 байти rgb значенняперемкнутиувімкнути3 байти hsv значення відтінокнасиченістьяскравістьефектнапрямок ефекту

  • blinds

  • штори

  • main
   togglestoppositiondirection

  • r/w
   wwr/wr/w

  • int
   intintintint

  • 1-1000110-100012

  • відкрити (%)закритиперемкнутизупинитипозиція (%)зупинено/стопвідкриваються/відкритизакриваютьс/закрити

  • State

  • blinds

  • i3 device

  • штори

  • channel

  • main
   togglestoppositiondirection

  • r/w

  • r/w
   wwr/wr/w

  • value type

  • int
   intintintint

  • value

  • 1-1000110-100012

  • value description

  • відкрити (%)закритиперемкнутизупинитипозиція (%)зупинено/стопвідкриваються/відкритизакриваютьс/закрити

  • rot_blinds

  • горизонтальні жалюзі

  • maintogglestoppositiondirection   angle

  • r/wwwr/wr/w   r/w

  • intintintintint   int

  • -110-100012340-90

  • 2 байти позиція, поворотперемкнутизупинитипозиція (%)зупинено/стопвідкриваються/відкритизакриваютьс/закритиламелі відкриваютьсяламелі закриваютьсякут повороту ламелів

  • State

  • rot_blinds

  • i3 device

  • горизонтальні жалюзі

  • channel

  • maintogglestoppositiondirection   angle

  • r/w

  • r/wwwr/wr/w   r/w

  • value type

  • intintintintint   int

  • value

  • -110-100012340-90

  • value description

  • 2 байти позиція, поворотперемкнутизупинитипозиція (%)зупинено/стопвідкриваються/відкритизакриваютьс/закритиламелі відкриваютьсяламелі закриваютьсякут повороту ламелів

  • rot_blinds_v2

  • горизонтальні жалюзі

  • maintogglestopresetpositiondirection   turn

  • r/wwwwr/wr/w   r/w

  • intintintintintint   int

  • -1110-100012341

  • 2 байти позиція, поворотперемкнутизупинитискинутипозиція (%)зупинено/стопвідкриваються/відкритизакриваютьс/закритиламелі відкриваютьсяламелі закриваютьсяповернути ламелі

  • State

  • rot_blinds_v2

  • i3 device

  • горизонтальні жалюзі

  • channel

  • maintogglestopresetpositiondirection   turn

  • r/w

  • r/wwwwr/wr/w   r/w

  • value type

  • intintintintintint   int

  • value

  • -1110-100012341

  • value description

  • 2 байти позиція, поворотперемкнутизупинитискинутипозиція (%)зупинено/стопвідкриваються/відкритизакриваютьс/закритиламелі відкриваютьсяламелі закриваютьсяповернути ламелі

  • comparatorpid

  • термостат нагрівтермостат охолодження

  • main
   toggleenable

  • r/w
   ww

  • int
   intint

  • -NAN11

  • уставка температури (c)вимкнутиперемкнутиувімкнути

  • State

  • comparatorpid

  • i3 device

  • термостат нагрівтермостат охолодження

  • channel

  • main
   toggleenable

  • r/w

  • r/w
   ww

  • value type

  • int
   intint

  • value

  • -NAN11

  • value description

  • уставка температури (c)вимкнутиперемкнутиувімкнути

  • twv

  • триходовий клапан

  • maintogglestoppositiondirection

  • r/wwwr/wr/w

  • intintintintint

  • 0-100110-100012

  • позиція (%)перемкнутизупинитипозиція (%)стопвідкритизакрити

  • State

  • twv

  • i3 device

  • триходовий клапан

  • channel

  • maintogglestoppositiondirection

  • r/w

  • r/wwwr/wr/w

  • value type

  • intintintintint

  • value

  • 0-100110-100012

  • value description

  • позиція (%)перемкнутизупинитипозиція (%)стопвідкритизакрити

  • out_pulse

  • пульсдверний замок воротагаражні ворота

  • maintoggleenable

  • r/www

  • intintint

  • 111

  • імпульсімпульсімпульс

  • State

  • out_pulse

  • i3 device

  • пульсдверний замок воротагаражні ворота

  • channel

  • maintoggleenable

  • r/w

  • r/www

  • value type

  • intintint

  • value

  • 111

  • value description

  • імпульсімпульсімпульс

  • media

  • мультимедіа

  • main
   togglestop
   navigationvolumemute

  • r/w
   wr/w
   r/wr/wr/w

  • bool
   intint
   intintint

  • 0110110-1001

  • паузагратиперемкнутипаузагратинаступний трекрівень звукувимкнути звук

  • State

  • media

  • i3 device

  • мультимедіа

  • channel

  • main
   togglestop
   navigationvolumemute

  • r/w

  • r/w
   wr/w
   r/wr/wr/w

  • value type

  • bool
   intint
   intintint

  • value

  • 0110110-1001

  • value description

  • паузагратиперемкнутипаузагратинаступний трекрівень звукувимкнути звук

*Споживання вираховується без врахування напруги, щоб дізнатись реальне споживання потрібно напругу помножити на показник
 Всі виконавчі пристрої мають канал available, доступний тільки для читання, повертає значення: 0 - недоступний, 1 - доступний

Modbus пристрої

  • State

  • channel

  • r/w

  • value type

  • State

  • State

  • channel

  • channel

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • value type

  • mb_bool

  • main

  • r/w

  • bool

  • State

  • mb_bool

  • channel

  • main

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • bool

  • mb_u16

  • main

  • r/w

  • int

  • State

  • mb_u16

  • channel

  • main

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • int

  • mb_u32

  • main

  • r/w

  • int

  • State

  • mb_u32

  • channel

  • main

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • int

  • mb_float

  • main

  • r/w

  • float

  • State

  • mb_float

  • channel

  • main

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • float

 Всі пристрої мають канал available, доступний тільки для читання, повертає значення: 0 - недоступний, 1 - доступний

службові пристрої

  • State

  • i3 device

  • channel

  • r/w

  • value type

  • value

  • value description

  • State

  • State

  • i3 device

  • i3 device

  • channel

  • channel

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • value type

  • value

  • value

  • value description

  • value description

  • input_counter

  • лічильник

  • mainenablereset

  • r/wr/ww

  • floatintint


  • 11

  • значенняувімкнутискинути

  • State

  • input_counter

  • i3 device

  • лічильник

  • channel

  • mainenablereset

  • r/w

  • r/wr/ww

  • value type

  • floatintint

  • value


  • 11

  • value description

  • значенняувімкнутискинути

  • time_counter

  • лічильник часу

  • mainenablereset

  • r/wr/ww

  • floatintint


  • 11

  • значенняувімкнутискинути

  • State

  • time_counter

  • i3 device

  • лічильник часу

  • channel

  • mainenablereset

  • r/w

  • r/wr/ww

  • value type

  • floatintint

  • value


  • 11

  • value description

  • значенняувімкнутискинути

  • var_int

  • змінна

  • main

  • r/w

  • float


  • значення

  • State

  • var_int

  • i3 device

  • змінна

  • channel

  • main

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • float

  • value


  • value description

  • значення

  • var_float

  • змінна

  • main

  • r/w

  • float


  • значення

  • State

  • var_float

  • i3 device

  • змінна

  • channel

  • main

  • r/w

  • r/w

  • value type

  • float

  • value


  • value description

  • значення

  • scenario_ctrl

  • керування сценаріями

  • main

  • w

  • int

  • +id-id

  • запустити сценарійзупинити сценарій

  • State

  • scenario_ctrl

  • i3 device

  • керування сценаріями

  • channel

  • main

  • r/w

  • w

  • value type

  • int

  • value

  • +id-id

  • value description

  • запустити сценарійзупинити сценарій

Не знайшли відповідь на своє запитання?

Ви можете звернутись у чат-бот технічної підтримки.Знайшли помилку на сайті? Допоможіть нам її виправити!