Ustawienia termostatu
(działanie zgodnie z harmonogramem)

Z reguły nie ma potrzeby ciągłego utrzymywania stałej temperatury w pokoju: jedna temperatura jest komfortowa do spania, inna do pracy. A w czasie, gdy przez dłuższy czas nikogo nie ma w domu, lepiej obniżyć temperaturę w celu zaoszczędzenia energii. W celu realizacji takiego algorytmu pracy aplikacja mobilna posiada możliwość ustawienia harmonogramu pracy termostatu.

1

Przejście do ustawień harmonogramu pracy termostatu

● Po ustawieniu termostatu zobaczysz okno z napisem Wszystko jest gotowe!● W tym oknie kliknij Harmonogram pracy ogrzewania (chłodzenia)

Illustration

Uwaga: możesz przejść do ustawiania harmonogramu termostatu, nawet jeśli termostat jest już skonfigurowany.

2

Ustawianie parametrów harmonogramu

● Wybierz dzień tygodnia● Kliknij „+”● Ustaw czas rozpoczęcia żądanego stanu termostatu, wartość „Włącz” lub „Wyłącz”, żądaną temperaturę● Kliknij Zapisz

Illustration

Uwaga: harmonogram temperatur tworzony jest dla dnia z możliwością kopiowania ustawień na inne dni tygodnia.

3

Ustawianie parametrów innych harmonogramów

● Otworzy się początkowy ekran konfiguracji harmonogramu● Teraz możliwe jest kopiowanie ustawień na inne dni i tworzenie innych harmonogramów temperatury (powtarzając kroki 2 i 3)

Illustration

Ważne! Ustawienia harmonogramu polegają na ustawieniu tylko czasu rozpoczęcia okresuZostanie utrzymana temperatura określona w ustawieniach harmonogramu będzie utrzymywana:- do momentu ręcznej zmiany temperatury z aplikacji- do momentu wyłączenia termostatu z aplikacji- do momentu aktywacji automatyzacji zmieniającej temperaturę- do kolejnego okresu w harmonogramie- przez czas nieokreślony, chyba że spełniony zostanie którykolwiek z powyższych warunków

Edytowanie temperatury i harmonogramu termostatu:

1

Przejście do ustawień harmonogramu pracy termostatu

● Znajdź żądany termostat w oknie Dashboard lub w oknie Automatyzacje, w zakładce Termostat● Naciśnij i przytrzymaj kartę termostatu, aby wejść do menu zaawansowanych informacji

Illustration

2

Edytowanie temperatury pracy termostatu

Aby zmienić zadaną temperaturę:● Przesuwając w górę po nazwie termostatu, możesz otworzyć dolną część menu z dodatkowymi polami● W polu do zmiany wartości zadanej temperatury przewiń do żądanej wartości

Illustration

3

Edytowanie harmonogramu pracy termostatu

Aby zmienić harmonogram termostatu:● Przesuwając w górę po nazwie termostatu, możesz otworzyć dolną część menu z dodatkowymi polami● Wybierz Wyświetl harmonogram● W oknie, które się otworzy, możesz ustawić lub usunąć okresy pracy termostatu● Aby usunąć - przesuń palcem w lewo na wymaganym okresie harmonogramu.

Illustration

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!