Ustawienia termostatu (chłodzenie lub ogrzewanie), komparator

1

Tworzenie nowego termostatu

● W oknie Dashboard, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij ikonę „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać Termostat

Illustration

Uwaga: Aby móc regulować termostat, w systemie musi być skonfigurowany co najmniej 1 czujnik temperatury.

2

Wybór rodzaju termostatu

● Wybierz rodzaj termostatu Standardowy (Comparator)

Illustration

3

Wybór trybu pracy i temperatury

● Określ tryb pracy „Ogrzewanie” lub „Chłodzenie”● Określ żądaną temperaturę pomieszczenia. Temperatura ta będzie utrzymywana natychmiast po zapisaniu ustawień termostatu i można ją łatwo zmieniać w przyszłości.

Illustration

4

Wybór czujnika temperatury

● Wybierz czujnik temperatury, z którego termostat będzie otrzymywał dane o temperaturze w pokoju

Illustration

5

Wybór urządzeń wykonawczych i pokoju

● Wybierz urządzenie wykonawcze, które będzie sterowane przez termostat w celu utrzymania żądanej temperatury● Podaj nazwę termostatu i pomieszczenie, w którym będzie używany

Illustration

Ważne! W systemach ogrzewania mogą być wykorzystywane normalnie zamknięte lub normalnie otwarte głowicy termiczne. W przypadku stosowania głowic normalnie otwartych, w zaawansowanych ustawieniach wyjścia, do którego są podłączone należy wybrać pozycję „Odwróć”

6

Zaawansowane ustawienia termostatu

● Wybierz ikonę „koło zębate” (ustawień zaawansowanych)● W razie potrzeby zmień wartość domyślną:- Histereza - odchylenia graniczne od zadanej temperatury;- Wartość po ponownym uruchomieniu - domyślna wartość, która zostanie ustawiona po ponownym uruchomieniu;- Okres aktualizacji - okres, z jakim termostat będzie aktualizował dane o temperaturze w pokoju;● Zapisz ustawienia, klikając ikonę „Zapisz”

Illustration

Uwaga: Możesz przejść do Ustawień zaawansowanych termostatu nawet po zakończeniu ogólnego procesu konfiguracji. W tym celu naciśnij i przytrzymaj kartę termostatu, aby wejść do menu zaawansowanych informacji. Następnie w prawym górnym rogu naciśnij „trzy kropki” (Konfiguracja). Wybierz ikonę „koło zębate” (ustawień zaawansowanych).

Ważne! W przypadku, gdy z różnych przyczyn (przerywanie linii, awaria czujnika lub inne) sterownik nie może odebrać danych z czujnika, termostat zostanie przełączony w stan nieaktywny. W takim przypadku sterowanie odpowiednim urządzeniem peryferyjnym zostanie wyłączone.

Wynik opisanych czynności:

System stworzy algorytm utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu. Termostat można zobaczyć w Dashboardzie, w wybranym Pokoju oraz w Automatyzacjach, w zakładce Termostat.

Uwaga: Aby zachować możliwość sterowania termostatem na różne sposoby, ustawiony tryb pracy jest utrzymywany do następnej zmiany. Na przykład, jeśli zgodnie z harmonogramem termostat ustawi temperaturę na 18°С na 11:00, na 12:00 - 22°С, a o 11:20 wyłączysz termostat z aplikacji mobilnej - zostanie wyłączony do godziny 12.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!