Konfiguracja sieciowych kamer wideo w aplikacji mobilnej i3 Home

W aplikacji mobilnej i3 Home zaimplementowano możliwość integracji kamer do monitoringu wizyjnego wykorzystujących protokół RTSP.
Użytkownicy będą mogli strumieniować wideo i sterować wybranym urządzeniem z poziomu karty kamery. Ustawienia każdej kamery przewidują możliwość podłączenia jednego z urządzeń realizujących system Inteligentny Dom. Na przykład jeśli kamera jest skierowana na bramę, możesz skonfigurować wirtualny przycisk otwierający tę bramę.

Ważne! Upewnij się, że kamera, której planujesz używać, obsługuje protokół RTSP. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej producenta, w dokumentacji aparatu lub w specjalistycznych zasobach internetowych (np. ispyconnect.com).

Proces podłączenia kamer składa się z kilku etapów:● konfiguracja sprzętu sieciowego (routera)● ustawienia aparatu● ustawienia podłączenia w aplikacji mobilnej i3 Home.
Generalnie aplikacja może transmitować jednocześnie do 4 kamer wideo i nie ma ograniczeń liczby skonfigurowanych kamer wideo.

Uwaga: strumień wideo z kamer jest przetwarzany na samym smartfonie. Dlatego jakość i szybkość odtwarzania wideo będzie zależała od charakterystyki smartfona i liczby jednocześnie odtwarzanych strumieni.

Konfigurowanie sprzętu sieciowego

W najprostszej opcji konfiguracji użytkownik będzie mógł oglądać transmisję strumienia wideo z kamery tylko wtedy, gdy kamera i telefon znajdą się w tej samej sieci. Aby zachować możliwość oglądania wideo przez Internet, konieczne jest zapewnienie zdalnego dostępu do kamery. W tym celu można zamówić u dostawcy dodatkową usługę polegającą na udostępnieniu zewnętrznego statycznego adresu IP.
Inną opcją jest skorzystanie z usług DDNS innych firm. W takim przypadku konieczne jest skonfigurowanie funkcji przekierowania portów na routerze. Większość nowoczesnych routerów obsługuje usługę UPnP, wystarczy włączyć ją w ustawieniach routera, a porty zostaną przekierowane automatycznie.

Przykład konfiguracji przekierowania portów w routerze bezprzewodowym TP-Link

1. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP routera (domyślnie 192.168.1.1) w pasku adresu, naciśnij Enter.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby załadować stronę interfejsu internetowego; domyślnie hasło i nazwa użytkownika to admin (w normalnym przypadku).
3. Z menu po lewej stronie wybierz Przekazywanie — Serwer wirtualny i kliknij Dodaj.
4. Skonfiguruj wymagane parametry:Port serwisowy — określ numer portu.Adres IP — podaj adres urządzenia, z którym będzie otwierany dostęp przez ten port.Protokół — wybierz żądaną wartość z menu.Zmień stan na Włączony.
5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia.

Ważne! Jeśli dostawca usług internetowych korzysta w swojej sieci z usługi NAT, ta metoda działać nie będzie.

Uwaga: standardowy port używany do przesyłania strumieniowego RTSP to 554.

Ważne jest, aby skonfigurować lub zdefiniować adres każdej kamery IP i wykluczyć możliwość zmiany tego adresu w przyszłości. Można to zaimplementować w następujący sposób:

Przykład konfiguracji przekierowania portów w routerze bezprzewodowym TP-Link

1. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP routera (domyślnie 192.168.1.1) w pasku adresu, naciśnij Enter.

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby załadować stronę interfejsu internetowego; domyślnie hasło i nazwa użytkownika to admin (w normalnym przypadku).

3. Przejdź do DHCP -> Rezerwacja adresu po lewej stronie i kliknij przycisk Add New (Dodaj nowy).

Illustration

4. Wprowadź adres MAC i adres IP, a następnie wybierz opcję Enabled (Włączone) w polu Stan.

Illustration

Adres MAC: Adres MAC kamery, dla której chcesz skonfigurować dedykowany adres IP.
Zarezerwowany adres IP: adres, który zostanie zarezerwowany przez router dla kamery
Status: Możesz określić, czy ta funkcja będzie aktywowana.
Uwaga: Format wprowadzania adresu MAC jest następujący: XX-XX-XX-XX-XX-XX.

Ustawienia podłączenia w aplikacji mobilnej

1

Utwórz łącze RTSP

● Otwórz aplikację i3 Home.
● W menu wybierz opcję Dodaj kamerę.
● Sprawdź podstawowe i dodatkowe strumienie RTSP zgodnie z dokumentacją kamery.
● Wklej te linki w odpowiednich polach.
● Jeżeli w dokumentacji nie ma wymaganych informacji, przejdź do Kroku 2.

Illustration

Uwaga: strumienie z innych kamer będą się różnić jedynie adresem IP.

2

Utwórz link RTSP, korzystając z dodatkowej usługi. (opcjonalnie)

● Kliknij opcję Nie mam linka.
● W następnym oknie kliknij przycisk Przejdź.
● Na stronie, która się otworzy, określ wszystkie niezbędne parametry dostępu.
● Zapisz link.
● W podobny sposób skonfiguruj przepływ dodatkowy.

Illustration

3

Sprawdzanie strumienia wideo

● Upewnij się, że telefon i aparat znajdują się w tej samej sieci.
● Kliknij Testuj.
● Jeżeli połączenie zostało utworzone poprawnie — zobaczysz obraz z wybranej kamery wideo.

Illustration

Uwaga: strumień główny to wideo, które będzie odtwarzane w trybie pełnoekranowym, strumień wtórny to wideo, które będzie wyświetlane na karcie kamery na pulpicie. Dodatkowy strumień zużywa mniej zasobów telefonu i znacznie mniej danych, co jest istotne przy korzystaniu z mobilnej transmisji danych.

4

Dodanie urządzenia do sterowania z karty kamery.

● Kliknij Kontynuuj.
● Określ Nazwę kamery, Pomieszczenie i wybierz Urządzenie.
● Przejdź do Pulpitu i sprawdź odtwarzanie wideo oraz działanie wirtualnego przycisku.


Powtórz kroki 1-4, aby skonfigurować inne kamery.

Illustration

5

Udostępnij kamery innym użytkownikom

Obecnie jedyną możliwością udostępniania kamer wideo jest skopiowanie ze swojej aplikacji i przesłanie innemu użytkownikowi w dowolny dogodny sposób linka do strumienia RTSP. Następnie użytkownik będzie mógł skonfigurować dostęp do kamer wideo w sposób opisany powyżej.

Ważne! Ustawienia kamer zapisywane są tylko w telefonie, dlatego należy wziąć pod uwagę, że:● Jeśli usuniesz aplikację, ustawienia aparatu zostaną usunięte.● Jeżeli użytkownik zmieni telefon, konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury konfiguracji kamer.● Dane ze strumienia wideo nie są rejestrowane, przechowywane na zdalnym serwerze i3 Engineering ani wykorzystywane przez kontrolery.● Zmiany dokonane przez każdego użytkownika za pomocą kamer zostaną odzwierciedlone tylko w nim (nazwa, pomieszczenie, przycisk sterujący).● Usunięcie kamery spowoduje usunięcie tylko dla bieżącego użytkownika.

Wynik opisanych kroków:

W aplikacji konfigurowane jest połączenie z kamerami IP systemu monitoringu wizyjnego z możliwością zdalnego podglądu. Zaimplementowano funkcję sterowania urządzeniami wykonawczymi z poziomu karty kamery.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!