Ustawienia termostatu PID

1

Tworzenie nowego termostatu

● W oknie Dashboard, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij ikonę „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać Termostat

Illustration

Uwaga: Aby móc regulować termostat, w systemie musi być skonfigurowany co najmniej 1 czujnik temperatury.

2

Wybór rodzaju termostatu

● Wybierz rodzaj termostatu Inteligentny (PID)

Illustration

3

Wybór żądanej temperatury i czujnika temperatury

● Określ żądaną temperaturę pomieszczenia. Temperatura ta będzie utrzymywana natychmiast po zapisaniu ustawień termostatu i można ją łatwo zmieniać w przyszłości.● Wybierz czujnik temperatury, z którego termostat będzie otrzymywał dane o temperaturze w pokoju

Illustration

4

Wybór urządzeń wykonawczych i nazwy termostatu

● Wybierz urządzenie wykonawcze, które będzie sterowane przez termostat w celu utrzymania żądanej temperatury
● Podaj nazwę termostatu i pomieszczenie, w którym będzie używany.

Illustration

5

Wybór pokoju

● Wybierz Pomieszczenie, w którym termostat będzie używany

Illustration

Ważne! W systemach ogrzewania mogą być wykorzystywane normalnie zamknięte lub normalnie otwarte głowicy termiczne. W przypadku stosowania głowic normalnie otwartych, w zaawansowanych ustawieniach wyjścia, do którego są podłączone należy wybrać pozycję „Odwróć”

6

Zaawansowane ustawienia termostatu

● Wybierz ikonę „koło zębate”
(ustawień zaawansowanych)
● W razie potrzeby zmień wartość domyślną:- Histereza - odchylenia graniczne od zadanej temperatury;- Wartość po ponownym uruchomieniu - domyślna wartość, która zostanie ustawiona po ponownym uruchomieniu;- Okres aktualizacji - okres, z jakim termostat będzie aktualizował dane o temperaturze w pokoju;● Określ współczynniki PID
(współczynniki, które specjaliści dobierają indywidualnie dla każdego systemu ogrzewania i każdego pomieszczenia)
● Zapisz ustawienia, klikając ikonę „Zapisz” i wróć do okna ustawień wybranego portu wejścia

Illustration

Uwaga: Możesz przejść do Ustawień zaawansowanych termostatu nawet po zakończeniu ogólnego procesu konfiguracji. W tym celu naciśnij i przytrzymaj kartę termostatu, aby wejść do menu zaawansowanych informacji. Następnie w prawym górnym rogu naciśnij „trzy kropki” (Konfiguracja). Wybierz ikonę „koło zębate” (ustawień zaawansowanych).

Ważne! W przypadku, gdy z różnych przyczyn (przerywanie linii, awaria czujnika lub inne) sterownik nie może odebrać danych z czujnika, termostat zostanie przełączony w stan nieaktywny. W takim przypadku sterowanie odpowiednim urządzeniem peryferyjnym zostanie wyłączone.

Wynik opisanych czynności:

System stworzy inteligentny algorytm utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu. Termostat można zobaczyć w Dashboardzie, w wybranym Pokoju oraz w Automatyzacjach, w zakładce Termostat. Sterować termostatem można z dashboardu, dostępne są następujące opcje: ustaw temperaturę, wyłącz temperaturę. Możesz także ustawić harmonogram termostatu.

Uwaga: Aby zachować możliwość sterowania termostatem na różne sposoby, ustawiony tryb pracy jest utrzymywany do następnej zmiany. Na przykład, jeśli zgodnie z harmonogramem termostat ustawi temperaturę na 18°С na 11:00, na 12:00 - 22°С, a o 11:20 wyłączysz termostat z aplikacji mobilnej - zostanie wyłączony do godziny 12.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!