Ustawienia termostatu (wyświetlanie danych historycznych)

Dla wygody monitorowania i analizowania pracy termostatu aplikacja mobilna udostępnia menu informacji zaawansowanych.

Przejdź do menu informacji zaawansowanych:

● Znajdź żądany termostat w oknie Pulpit nawigacyjny lub w oknie Automatyka, w zakładce Termostat● Długim naciśnięciem karty termostatu wejdź do menu informacji zaawansowanych.

Illustration

W oknie, które zostanie otwarte, możesz wyróżnić kilka bloków informacji:

Konfiguracja:

● Po kliknięciu „trzech kropek” (Konfiguracja) otworzy się menu, w którym w razie potrzeby możesz zmienić ustawienia termostatu

Illustration

Automatyzacja:

● Liczba scenariuszy, w których używany jest termostat. ● Liczba reguł, w jakich używany jest termostat, każdy dzień skonfigurowany w harmonogramie termostatu jest osobną regułą, więc jeśli masz skonfigurowany harmonogram tygodniowy, będziesz mieć już siedem reguł automatyzacji. ● Możliwość dodania termostatu do innych automatyzacji

Illustration

Dane historyczne w formie wykresów:

● Okres prezentacji danych ● Wykres rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu● Wykres zmian wartości zadanej temperatury ● Wykres działania odpowiedniego urządzenia wykonawczego (np. głowic termicznych)

Illustration

Uwaga: Klikając na Okres prezentacji danych, możesz ustawić żądany przedział czasowy wyświetlania wykresów.

Informacje o termostacie:

● Nazwa termostatu ● Ikona typu termostatu ● Aktualna wartość temperatury w pomieszczeniu● Ustawiona wartość temperatury

Illustration

Przesunięciem palcem w górę po nazwie termostatu, można otworzyć dolny pasek menu z dodatkowymi polami:

● Pole zmiany wartości zadanej temperatury● Wyświetl harmonogram - menu umożliwiające przeglądanie i zmianę harmonogramu termostatu. ● Ostatnie zdarzenia - znaczniki czasu zmian wartości zadanej temperatury

Illustration

Ręczna aktywacja/dezaktywacja termostatu:

● Przycisk ręcznego włączania i wyłączania termostatu znajduje się na dole strony.

Illustration

Ważne! Gdy termostat zostanie wyłączony, zostanie on wprowadzony w stan nieaktywny. Jednocześnie zostanie wyłączone sterowanie odpowiednim urządzeniem peryferyjnym, co zatrzyma proces automatycznej klimatyzacji. Możesz wyłączyć lub włączyć termostat, naciskając określony przycisk lub korzystając z automatyzacji.

Uwaga: wyłączenie termostatu nie ma wpływu na tryb i harmonogram pozostałych termostatów, a termostat zostanie włączony zgodnie z harmonogramem, jeśli skonfigurowano odpowiedni harmonogram.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!