Konfigurowanie pracy z asystentem głosowym Amazon Alexa

Kontrolery serii Atom obsługują funkcję głosowego sterowania urządzeniami z wykorzystaniem usługi Amazon Alexa.
Aby skonfigurować integrację, musisz zainstalować aplikację Amazon Alexa. W aplikacji są już utworzone pomieszczenia. W razie potrzeby użytkownik może tworzyć pomieszczenia bezpośrednio po instalacji lub już w trakcie konfigurowania integracji.
WAŻNE! Aplikacja mobilna Amazon Alexa nie obsługuje języka ukraińskiego i nie jest dostępna dla regionu Ukrainy.

1

Dodanie integracji

● Otwórz aplikację Amazon Alexa● Przejdź do zakładki Devices● Kliknij Your Smart Home Skills● Kliknij Enable Smart Home Skills

Illustration

2

Integracja z i3 Engineering

● Z listy, która się otworzy, wybierz i3 Engineering● Kliknij Enable To Use● Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta i3 Engineering● Potwierdź dostęp do integracji

Illustration

3

Dodawanie urządzeń

● Wszystkie urządzenia utworzone na koncie i3 Enginnering zostaną automatycznie dodane do systemu● Kliknij Next● Kliknij Set Up Device● Dodaj urządzenie do pomieszczenia lub grupy

Illustration

4

Przypisywanie poleceń głosowych

● Wybierz polecenia głosowe z listy proponowanych opcji.● Kliknij Next● Polecenia sterujące urządzeniem są stworzone.● Kliknij Continue

Illustration

Powtórz kroki 3-4, aby skonfigurować inne urządzenia.

Wynik opisanych kroków:

Teraz możesz sterować urządzeniami nie tylko z poziomu aplikacji i3 Home, ale także z Amazon Alexa, m.in. za pomocą poleceń głosowych, wskazując urządzenie i akcję, którą ma wykonać. Ponadto bardzo wygodne jest używanie „inteligentnych” głośników z serii Amazon Echo do sterowania za pomocą głosu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!