Konfiguracja pracy urządzeń zgodnie z harmonogramem

Automatyzacja domowa wykorzystuje wiele urządzeń lub systemów, które muszą działać według ściśle określonego harmonogramu. Na przykład włączanie oświetlenia elewacji co wieczoru lub działanie systemu nawadniania.

W aplikacji mobilnej i3 Home w łatwy sposób ustawisz harmonogram pracy dla dowolnego siłownika.

Zastanówmy się nad możliwościami skonfigurowania pracy urządzeń zgodnie z harmonogramem – np.
włączanie oświetlenia elewacji codziennie o godzinie 19:00.

1

Tworzenie nowej automatyzacji

● W oknie Pulpit, w prawym dolnym rogu, wybierz Automatyzacja
● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij ikonę „+”.
● Z wyświetlonej listy wybierz Automatyzacja

Illustration

2

Wybór siłowników

● Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie. Klikając na ikonę „ołówka” w prawym górnym rogu ekranu można ustawić nazwę automatyzacji
● W sekcji Czym sterować wybierz Harmonogram
● W sekcji Czym sterować - Oświetlenie elewacji
● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

3

Ustawienia harmonogramu

W harmonogramie można wybrać, czy wydarzenie będzie wykonywane jednorazowo, czy z określoną częstotliwością:
● Jednorazowe wydarzenie - wydarzenie odbędzie się jeden raz o określonej godzinie i dacie● Zdarzenie cykliczne - zdarzenie będzie miało miejsce w określonych dniach i godzinach
Jeśli wybierzesz wydarzenie cykliczne, określ częstotliwość, z jaką akcja będzie wykonywana

Illustration

4

Opcje ustawień wydarzeń cyklicznych

W przypadku wydarzeń cyklicznych możesz wybrać następujące opcje:

- po minutach / po godzinach - możliwość ustawienia interwału czasu wykonania w granicach minut / godzin
- codziennie - wybór czasu załączenia z okresem 1 dnia
- według dni tygodnia - wybór dnia tygodnia i godziny pracy
- według dni miesiąca - wybór numeru miesiąca i godziny pracy

● Wybierz Codziennie
● Wybierz godzinę (na przykład 19:00)

Illustration

5

Wstawienie włączania oświetlenia elewacyji

● dla Oświetlenie elewacji wybierz „Włącz
Kliknij Zapisz

Illustration

Ważne! Aby skonfigurować wyłączenie oświetlenia elewacji, należy skonfigurować inną automatyzację, w której można ustawić czas wyłączenia.

Wynik opisanych kroków:

Oświetlenie elewacji będzie włączane codziennie o godzinie 19:00..

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!