Ustawianie zestawu termostatycznego
(chłodzenie i ogrzewanie)

Dla wygody ustawiania temperatury w pomieszczeniu z urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi można zastosować zestaw termostatyczny, w którym można jednocześnie ustawić 2 wartości temperatury dla odpowiednich trybów.

1

Tworzenie nowego termostatu

● W oknie Pulpitu, w prawym dolnym rogu, wybierz Automatyzacje.
● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij „+
● Z wyświetlonej listy wybierz opcję Termostat

Illustration

Zwróć uwagę: Aby móc regulować termostat, w systemie musi być skonfigurowany co najmniej 1 czujnik temperatury.

2

Wybór rodzaju termostatu

● Wybierz rodzaj termostatu Standardowy (Comparator)

Illustration

3

Wybór trybu pracy i temperatury

● Określ jednocześnie oba tryby pracy: „Ogrzewanie” i „Chłodzenie”

Illustration

4

Wybór temperatury dla trybów ogrzewania i chłodzenia

●  Wskaż żądaną temperaturę ogrzewania i temperaturę chłodzenia w pomieszczeniu. Temperatura ta będzie natychmiast utrzymywana przez odpowiednie siłowniki po zapisaniu ustawień termostatu. W przyszłości można to łatwo zmienić.

Illustration

Ważne! Temperatura ogrzewania powinna być co najmniej o 2 stopnie wyższa od temperatury chłodzenia, w przeciwnym razie, biorąc pod uwagę histerezę, może dojść do sytuacji, w której urządzenia grzewcze i chłodzące będą pracować jednocześnie.

5

Dobór czujnika temperatury

● Wybierz czujnik temperatury, z którego termostat będzie odbierał dane o temperaturze w pomieszczeniu

Illustration

6

Dobór siłowników

● Wybierz siłowniki chłodzenia i ogrzewania, które będą sterowane przez termostat w celu utrzymania żądanej temperatury

Illustration

7

Wybór nazwy termostatu i pomieszczenia

● Podaj nazwę termostatu i pomieszczenie, w którym będzie on używany.

Illustration

Ważne! Głowice termiczne normalnie zamknięte lub normalnie otwarte mogą być stosowane w systemach ogrzewania i chłodzenia. W przypadku stosowania głowic termicznych normalnie otwartych, w zaawansowanych ustawieniach wyjścia, do którego są podłączone, należy wybrać pozycję „Inwertuj”

8

Zaawansowane ustawienia termostatu

● Wybierz ikonę „koła zębatego(ustawienia zaawansowane)
● W razie potrzeby zmień wartości domyślne:
- Histereza - skrajne odchylenia od temperatury zadanej
- Wartość po restarcie - domyślna wartość, która zostanie ustawiona po restarcie
- Okres aktualizacji - interwał, z jakim termostat będzie aktualizował dane o temperaturze w pomieszczeniu
● Zapisz ustawienia, klikając ikonę „Zapisz”.

Illustration

Zwróć uwagę: Możesz przejść do Zaawansowanych ustawień termostatu nawet po zakończeniu procesu konfiguracji ogólnej. W tym celu należy wejść do menu informacji zaawansowanych, przytrzymując przez dłuższy czas kartę termostatu. Następnie w prawym górnym rogu naciśnij „trzy kropki” (Konfiguracja). Wybierz ikonę koła zębatego (ustawienia zaawansowane).

Zwróć uwagę: W celu zachowania możliwości sterowania termostatem na różne sposoby, ustawiony tryb pracy jest utrzymywany do następnej zmiany. Na przykład, jeśli zgodnie z harmonogramem o godz 11:00 termostat ustawi temperaturę na 18°C , o godz. 12:00 - 22°C, a o godz 11:20 wyłączy termostat z aplikacji mobilnej - to będzie wyłączony do godz. 12:00.

Ważne! Jeśli z różnych przyczyn (przerwanie przewodu, awaria czujnika lub inne) kontroler nie może odebrać danych z czujnika, termostat zostanie przełączony w stan nieaktywny. W tym samym czasie sterowanie odpowiednim urządzeniem peryferyjnym zostanie wyłączone.

Wynik opisanych kroków:

System stworzy algorytm utrzymujący zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Termostat widoczny jest na Pulpicie, w wybranym Pomieszczeniu oraz w Automatyzacjach, w zakładce Termostat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!