Tworzenie scenariuszy(sterowania oświetleniem)

Ustawienie scenariusza „Wróciłem do domu”: włączyć światło główne i oświetlenie tła na korytarzu, po 10 sekundach włączyć światło w przedpokoju, po 5 minutach wyłączyć światło główne na korytarzu, pozostawiając oświetlenie tła.

1

Tworzenie nowego scenariusza

● W oknie Pulpit, w prawym dolnym rogu, musisz wybrać Automatyzacja
● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij ikonę „+”.
● Z wyświetlonej listy wybierz „Scenariusz”

Illustration

2

Dobór urządzeń

● Otworzy się okno z listą wszystkich siłowników skonfigurowanych w systemie
● Klikając ikonę „ołówka” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę skryptu.
● Wybierz urządzenia oświetleniowe do włączenia oraz opcję Pauza
● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień scenariusza

Illustration

3

Ustawienie oświetlenia na korytarzu

● Dla lampy w korytarzu wybierz „Włącz”
● Dla paska LED (oświetlenie tła w korytarzu) wybierz „Włącz”

Illustration

4

Ustawienie oświetlenia w przedpokoju

● Dla pauzy wybierz czas, po którym lampa w korytarzu zostanie włączona po rozpoczęciu wykonania scenariusza (10 sekund)
● Dla lampy w przedpokoju wybierz „Włącz”

Illustration

5

Ustawienie wyłączenia oświetlenia na korytarzu

● Skopiuj pauzę w automatyce (przesuń palcem pauzę w lewo, ikona „Kopiuj”)
● Przenieś skopiowaną pauzę w żądane miejsce na liście urządzeń
● Dla pauzy wybierz czas, po którym lampa w korytarzu zostanie wyłączona (5 minut)
● Dla lampy na korytarzu wybierz „Wyłącz”

Illustration

Ważne! Scenariusz jest wykonywany w tej samej kolejności, w jakiej elementy są umieszczane na ekranie.

Wynik opisanych kroków:

Stworzony został scenariusz włączający i wyłączający oświetlenie po 5 minutach, scenariusz ten można uruchomić z poziomu pulpitu - klikając na odpowiednią kartę, przy każdym uruchomieniu scenariusza minutnik zostanie ustawiony na 5 minut, czyli jeśli uruchomisz scenariusz – światło się włączy, jeżeli po 4 minutach uruchomisz scenariusz ponownie, to łącznie światło się wyłączy po 9 minutach.

Zwróć uwagę: Możesz rozpocząć wykonywanie tego scenariusza z Pulpitu. I możesz skonfigurować automatyzację, aby uruchamiała scenariusz za pomocą przełącznika, określając utworzony scenariusz jako siłownik.

6

Tworzenie nowej automatyzacji, aby aktywować scenariusz

● W oknie Pulpit, w prawym dolnym rogu, wybierz Automatyzacje
● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij ikonę „+”.
● Z wyświetlonej listy wybierz opcję „Automatyzacja

Illustration

7

Dobór urządzeń

● Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie
● Klikając ikonę „ołówka” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji
● W sekcji Czym sterować wybierz żądany przełącznik (rodzaj Przycisk)
● W sekcji Czym sterować - stworzony przez nas scenariusz
● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

8

Ustawienia automatyzacji

● W przypadku przełącznika należy wybrać typ zdarzenia z listy (np. „klik”), a w przypadku scenariusza „włącz”
● Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij ikonę „zapisz”.

Illustration

Wynik opisanych kroków:

Każdorazowe naciśnięcie wybranego włącznika (klawisza) nastąpi w skonfigurowanej sekwencji działań - na korytarzu włączy się światło główne i oświetlenie tła, po 10 sekundach włączy się światło w przedpokoju, po 5 minutach światło główne w korytarzu wyłączy się, a oświetlenie tła pozostanie włączone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!