Ustawienia Modbus w trybie ręcznym

Niniejsza instrukcja zakłada, że urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcją Połączenie Modbus

Kontrolery serii Atom dają możliwość podłączenia urządzeń
za pomocą interfejsu RS-485 (protokół modbus).

Zwróć uwagę: Wartości pól prędkości, parzystości, bit stopu, adres urządzenia podrzędnego są określone domyślnie, a numery rejestrów, rodzaj rejestru, rodzaj funkcji, rodzaj danych, pozycja bajtu są określone w dokumentacji technicznej urządzenia który jest podłączony do sterownika za pomocą interfejsu RS-485.

Czasami w dokumentacji brakuje informacji o pozycji bajtu. W takim przypadku wartość tę należy dobrać eksperymentalnie, skupiając się na poprawności uzyskanej wartości podczas jej wyświetlania.
Z reguły adres urządzenia podrzędnego i prędkość można zmienić poprzez wpisanie określonych wartości do rejestrów serwisowych lub zmianę konfiguracji przełączników DIP na samym urządzeniu zgodnie z instrukcjami.

1

Przejście do konfiguracji kontrolera

Aby skonfigurować porty wejściowe, musisz najpierw przejść do ustawień kontrolera:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń
● Wybierz z listy kontroler, do którego podłączona jest magistrala RS-485 i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Przejście do ustawień interfejsu

● Wybierz element Porty i interfejsy i przejdź do zakładki
Interfejsy
● W zakładce magistrala RS-485 jest wyświetlana jako karta

Illustration

3

Wybór trybu pracy sterownika

● Kliknij kartę RS-485● Wybierz tryb pracy Master ● Kliknij Zapisz

Illustration

4

Zaawansowane ustawienia interfejsu

Wybierz ikonę „koła zębatego” (ustawienia zaawansowane)
Tutaj możesz określić wartość
● czas oczekiwania - interwał aktualizacji danych
● prędkość - prędkość magistrali w bitach/s
● parzystość
● bit stopu

Zapisz ustawienia klikając na ikonę „Zapisz” i wróć do okna ustawień

Illustration

5

Wybór dodawania urządzenia podrzędnego

● Wybierz kartę urządzenia podrzędnie
● Naciśnij + w prawym górnym rogu
● Wybierz Ustawienia ręczne

Illustration

6

Ustawienia rejestru urządzeń peryferyjnych

● Wskaż adres podłączonego urządzenia podrzędniego● Wskaż numer rejestru, z którego chcesz odbierać dane (i/lub zapisywać dane)

Illustration

7

Ustawienia wyświetlania urządzenia

● Określ nazwę urządzenia (krok opcjonalny)
● Wybierz Rodzaj podłączonego urządzenia (w zależności od wybranego rodzaju zostanie wyświetlona wartość i jednostki miary)
● Wskaż pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie (krok opcjonalny)

Illustration

8

Ustawianie parametrów odczytu danych

● Wybierz rodzaj rejestru - Input, Discrete input, Coil, Holding
● Wybierz typ funkcji — odczyt, zapis pojedynczy, zapis wielokrotny, odczyt zapis pojedynczy, odczyt zapis wielokrotny


Illustration

9

Ustawianie parametrów odczytu danych

● Wybierz rodzaj danych - Boolean, Unsigned Integer 16, Signed Integer 16, Unsigned Integer 32, Signed Integer 32, Float
● Wybierz pozycję bajtu - AB, BA dla 16-bitowych typów danych, ABCD, BADC, CDAB, DCBA - dla 32-bitowych typów danych

Illustration

10

Zaawansowane ustawienia odczytu danych

● Wybierz ikonę „koła zębatego” (ustawienia zaawansowane)
● Tutaj możesz określić wartości:
- okres aktualizacji - interwał aktualizacji danych
- mnożnik - liczba, przez którą należy pomnożyć wartość rejestru, aby uzyskać poprawną wartość. Na przykład wartość zmierzonej temperatury jest często zapisywana w rejestrze jako liczba bez przecinka (jeśli temperatura wynosi 20,5°C, to rejestr będzie zawierał liczbę 205). W takim przypadku, aby uzyskać rzeczywistą wartość temperatury, należy zastosować mnożnik 0,1

- oraz w razie potrzeby przesunięcie - korektę wskazań

Illustration

Ustawienia zaawansowane domyślnie zawsze zawierają dane. Zmiana wartości w ustawieniach zaawansowanych jest w razie potrzeby krokiem opcjonalnym.
W przypadku, gdy żądane dane znajdują się w kilku rejestrach urządzenia, powtórz kroki 5-10 dla wszystkich rejestrów.

Wynik opisanych kroków:

● Urządzenie na magistrali RS-485 jest skonfigurowane i gotowe do użycia. Możesz przeglądać i zmieniać wartości rejestru, przechodząc do zakładki Pulpit. Jeśli ustawiono wiele rejestrów, będą one wyświetlane jako różne urządzenia.

Ważne! Jeżeli urządzenie nie jest fizycznie podłączone lub styk elektryczny na połączeniach jest przerwany, zostanie ono wyświetlone na liście w kolorze szarym jako nieaktywne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!