Tworzenie automatyzacji: ochrona przez zalaniem

Ustawienia automatyzacji: Odetnij dopływ wody po wykryciu wycieku

Uwaga: Podany przykład dotyczy zastosowania serwonapędu zaworu kulowego z funkcją samozamykania. Dla serwonapędów z przełączaniem faz lub zmianą polaryzacji sygnału sterującego algorytm działania będzie inny!

1

Zaawansowane ustawienia serwonapędu

● W ustawieniach sterownika należy wybrać Wyjście, do którego jest podłączony i skonfigurowany serwonapęd zaworu kulowego● Wybierz ikonę „Koło zębate” (ustawień zaawansowanych)● Ustaw „Odwróć”● Zapisz ustawienia

Illustration

Ważne! Odwrócenie sygnału sterującego jest wymagane w celu uproszczenia procesu konfiguracji. W takim przypadku przy włączaniu sterownika napięcie zostanie automatycznie podane na serwonapęd i otworzy dopływ wody. W przypadku uruchomienia czujnika przepływu napięcie zostanie odcięte, a serwonapęd odetnie dopływ wody.

2

Tworzenie nowej automatyzacji

● W oknie Dashboard, w prawym dolnym rogu wybierz Automatyzacje● Do tworzenia nowej automatyzacji kliknij „+”● Na wyświetlonej liście należy wybrać „Automatyzacja”

Illustration

3

Wybór urządzeń

Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie
● Klikając ikonę „Ołówek” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji● W rozdziale Warunki wybierz żądany Czujnik przepływu● W rozdziale Warunki wybierz Serwonapęd, który należy włączyć● Następnie kliknij „Strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

4

Ustawienia automatyzacji

● Dla czujnika wybierz wydarzenie z listy (na przykład, „Wykryto przeciek”)● Dla serwonapędu wybierz, jak dokładnie reagować na wykrycie wycieku (na przykład, „Zamknij”)● Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij ikonę „Zapisz”

Illustration

Wynik opisanych czynności:

Za każdym razem, gdy czujnik wykryje wyciek, zasilanie serwonapędu będzie wyłączone. W rezultacie dopływ wody zostanie zablokowany. Po wyeliminowaniu przyczyny wycieku dopływ wody można przywrócić, klikając kartę serwonapędu na Dashboardzie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!