Konfiguracja portów przekaźnikowych wyjścia (impuls)

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcją
Rodzaje urządzeń, które można podłączyć do wejść uniwersalnych

Niektóre urządzenia są przeznaczone do sterowania za pomocą krótkotrwałego zasilania napięciem (impulsu). Są to na przykład zamki elektromechaniczne, napędy zmotoryzowanych karniszy itp.

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wyjścia należy najpierw przejść do ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany sterownik z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wyjścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki OUT 1-....● W zakładce portów wyjścia OUT1-... wyjścia sterownika są pokazane jako osobne karty● Wybierz ikonę potrzebnego Wyjścia

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wejść na kartach odpowiadają oznaczeniom wyjść fizycznych na przednim panelu sterownika.
Wyjście przekaźnikowe (oznaczone w aplikacji jako „R module”) może być zrealizowane zarówno jako moduł zmienny w sterowniku Atom Hydrogen, jak i wbudowany przekaźnik bez możliwości wymiany.

3

Wybór typu urządzenia peryferyjnego

● W oknie ustawień wyjściowych wybierz „Co jest podłączone?”● Określ Urządzenie

Illustration

Ważne! Lista urządzeń peryferyjnych, które można podłączyć do danego portu wyjścia, będzie zależeć od typu tego portu.

4

Zaawansowane ustawienia urządzeń

● Wybierz ikonę „Koło zębate” (ustawień zaawansowanych)
W razie potrzeby możesz zmienić wymagane parametry:- Odwróć - zmiana polaryzacji sygnału- Czas trwania impulsu - czas, w którym przekaźnik będzie włączony
● Zapisz ustawienia, klikając ikonę „Zapisz” i wróć do okna ustawień wybranego portu wyjścia

Illustration

5

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać lokalizację podłączonego urządzenia● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz Nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego Typ● Kliknij przycisk „Zapisz”

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”.

6

Nazwa urządzenia

● Wróć do okna ustawień wybranego Portu wyjścia● W polu „Nazwa” dla wygody należy wpisać nazwę urządzenia, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system sam przypisze nazwę domyślną

Wynik opisanych czynności:

Tworzenie urządzenia podłączonego do określonego wyjścia o określonej przez użytkownika nazwie i podstawowych ustawieniach. Można zobaczyć to urządzenie i nim zarządzać, przechodząc do zakładki Dashboard. Będzie również dostępne w rozdziale Czym zarządzać podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!