Konfiguracja taśm LED RGB/RGBW

Ta instrukcja zakłada, że do kontrolera jest już podłączona taśm LED zgodnie z instrukcją
Podłączanie taśm LED (RGB, CCT, RGBW).

1

Przejście do konfiguracji kontrolera

Aby skonfigurować porty wyjściowe, należy najpierw przejść do ustawień kontrolera:
● Przechodzimy do Menu - Menedżer urządzeń
● Wybieramy odpowiedni kontroler z listy i klikamy Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wyjściowych

● Wybierz opcję Porty i interfejsy, a następnie przejdź do zakładki OUT 1-....● Na zakładce portów wyjściowych OUT1-... wyjścia kontrolera są przedstawione jako oddzielne karty● Wybierz ikonkę potrzebnego wyjścia

Illustration

Zwróć uwagę: Numeracja wejść na kartach odpowiada oznaczeniom fizycznych wyjść na przedniej stronie kontrolera.

3

Wybór typu taśmy LED

● W oknie ustawień wejścia wybieramy opcję „Co jest podłączone?
● Wskazujemy rodzaj taśmy
● Po tym kroku w menu ustawień wyjścia pojawią się dodatkowe karty dla liczby kanałów sterowania. Pierwszy wybrany port zostanie skonfigurowany do sterowania kanałem czerwonego koloru (R)
● Na tych kartach wskazujemy numery wyjść, do których podłączone są odpowiednie kanały taśmy
● Możesz zapisać konfigurację, wskazując tylko jeden kanał. Wówczas możliwe będzie sterowanie tylko jednym kanałem.

Illustration

Zwróć uwagę: Ten sposób konfiguracji umożliwia ustawienie sterowania taśmami LED nie tylko na kontrolerach z ustalonymi wyjściami, ale również przy użyciu zmiennych modułów DCD w kontrolerach Atom Hydrogen.

Ważne! Łączenie wyjść do sterowania wielokolorową taśmą jest możliwe tylko w obrębie jednego kontrolera.

4

Zaawansowane ustawienia
taśmy LED

● Wybierz ikonę "trybik" (zaawansowane ustawienia)
● Tutaj możesz podać wartości:
- Odwróć - zmiana polarności sygnału sterującego
- Częstotliwość - częstotliwość modulacji sygnału
- Liczba stopni koloru - liczba poziomów jasności każdego indywidualnego koloru (0-255)
- Wygaszanie - czas płynnego przygasania/rozjaśniania taśmy przy wyłączaniu/włączaniu

● Zachowaj ustawienia, klikając ikonę "Zapisz", a następnie wróć do okna ustawień wybranego wejścia.

Illustration

Zwróć uwagę: Znaczenie parametrów zaawansowanych ustawień są wspólne dla wszystkich kanałów taśmy..

5

Wybór pokoju

 W polu „Gdzie znajduje się urządzenie” można wskazać lokalizację podłączonej taśmy
● Jeśli chcemy dodać nowy pokój, naciśnij ikonkę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, nadaj nazwę nowemu pomieszczeniu, ustaw jego typ, a następnie kliknij ikonkę "Zapisz"

Illustration

Zwróć uwagę: Jeśli pozostawisz to pole puste, to miejsce umieszczenia taśmy LED zostanie wyświetlone jako "nie podano", a w oknie pulpitu będzie wskazane, że znajduje się ona w pokoju „----------”.

6

Nazwa taśmy

● Wróć do okna ustawień wybranego portu wyjściowego
● W polu „nazwa” dla wygody wpisz nazwę taśmy LED, dzięki której będziesz mógł ją jednoznacznie zidentyfikować
● Kliknij ikonkę "Zapisz"

Illustration

Zwróć uwagę: Jeśli nie podasz nazwy dla taśmy LED, system automatycznie przypisze domyślną nazwę.

Wynik opisanych kroków:

● Stworzenie taśmy LED, podłączonej do określonych wyjść, z nazwą nadaną przez użytkownika oraz podstawowymi ustawieniami.● Te urządzenie można zobaczyć, przechodząc do karty Pulpit - Oświetlenie. Będzie także dostępne w sekcji "Czym zarządzać" podczas tworzenia lub edytowania automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!