Ustawienie portów wyjściowych DC + DIM

Niniejsza instrukcja zakłada, że urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcją
Wytyczne dotyczące sterowania różnymi rodzajami obciążeń

1

Przejście do konfiguracji kontrolera

Aby skonfigurować porty wyjściowe, musisz najpierw przejść do ustawień kontrolera:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń
● Wybierz żądany kontroler z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Ustawienie portów wyjściowych

● Wybierz pozycję Porty i interfejsy i przejdź do zakładki OUT 1-....
● W zakładce porty wyjściowe OUT1-... wyjścia kontrolera są wyświetlane jako osobne karty
● Wybierz ikonę żądanego wyjścia

Illustration

Zwróć uwagę: Oznaczenia numerów wyjść na kartach są zgodne z oznaczeniami wyjść fizycznych na płycie czołowej kontrolera. Karty portów DC będą dostępne, jeśli dostępne będzie odpowiedni moduł lub wyjście kontrolera.

3

Wybór rodzaju urządzenia peryferyjnego

● W oknie ustawień wyjścia wybierz „Co jest podłączone?
● Wskaż urządzenie

Illustration

Ważne! Lista urządzeń peryferyjnych, które można podłączyć do danego portu wyjściowego, będzie zależała od rodzaju tego portu.

4

Zaawansowane ustawienia urządzeń

● Wybierz ikonę „koła zębatego(ustawienia zaawansowane)
- inwertuj - zmiana polaryzacji sygnału
- włącz licznik zużytej energii na porcie- włączenie czujnika kontroli obciążenia
- wartość przy przełączaniu - domyślna wartość, która jest ustawiona podczas przełączania urządzenia, jest używana, gdy nieznana jest poprzednia wartość stanu wyjścia
- wartość przy przeciążeniu - domyślna wartość, która zostanie ustawiona po restarcie lub konfiguracji portu
- częstotliwość - częstotliwość modulacji sygnału
- ilość stopni kolorystycznych - ilość poziomów jasności (0-255)
- tłumienie - czas płynnego ściemniania/rozjaśniania taśmy po jej wyłączeniu/włączeniu
● Zapisz ustawienia klikając ikonę „Zapisz” i wróć do okna ustawień wybranego portu wyjściowego

Illustration

Ważne! Ściemniacz DC może być używany w trybie przekaźnikowym do włączania urządzeń obciążeniowych. Jednocześnie dla poprawnej pracy obciążenia konieczne jest ustawienie wartości parametru tłumienia równej 0.

Zwróć uwagę: Ustawienia zaawansowane zawsze zawierają dane domyślne. Zmiana wartości w ustawieniach zaawansowanych jest w razie potrzeby krokiem opcjonalnym.

5

Wybór pomieszczenia

● W polu „Gdzie jest urządzenie” możesz określić lokalizację podłączonego urządzenia.
●W przypadku konieczności dodania nowego pomieszczenia kliknij na ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, nadaj nazwę nowemu pomieszczeniu, ustaw jego rodzaj i kliknij na ikonę „Zapisz

Illustration

Zwróć uwagę: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego będzie wyświetlana jako „nie określono”, a okno Pulpitu wskaże, że znajduje się ono w pomieszczeniu „-------”..

6

Nazwa urządzenia

● Wrócimy do okna ustawień wybranego portu wyjściowego
● W polu nazwy dla wygody należy podać nazwę urządzenia, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować
● Kliknij ikonę „Zapisz”.

Illustration

Zwróć uwagę: Jeżeli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system automatycznie nada nazwę domyślną.

Wynik opisanych kroków:

Tworzenie urządzenia podłączonego do odpowiedniego wyjścia o określonej przez użytkownika nazwie i podstawowych ustawieniach. Możesz zobaczyć to urządzenie, przechodząc do zakładki Pulpit. Będzie ono też dostępne w sekcji Czym sterować podczas tworzenia lub edytowania automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!