Ustawienia zasłon i żaluzji

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wyjścia sterownika należy najpierw przejść do ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany sterownik z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wyjścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki OUT 1-...● W zakładce portów wyjścia OUT1-... wyjścia sterownika są pokazane jako osobne karty

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wyjść na kartach odpowiadają oznaczeniom wyjść fizycznych na przednim panelu sterownika.

3

Wybór typu urządzenia

● W oknie ustawień wyjściowych wybierz „Co jest podłączone?”● Określ Rodzaj żaluzji● Po tym kroku w menu ustawień wyjściowych pojawią się 2 karty:- Górna granica — zostanie ustawiony port wybrany w kroku 2;- Dolna granica — należy wybrać port, do którego podłączony jest styk odpowiedzialny za ruch w dół;
● Na kartach tych wskazujemy numery wyjść przekaźnikowych, do których podłączone są zaciski sterujące, odpowiednio do Otwierania lub Zamykania zasłon lub żaluzji

Illustration

Ważne! Możliwe jest łączenie wyjść do sterowania serwonapędów żaluzji lub zasłon tylko w ramach jednego sterownika

Uwaga: Przed konfiguracją urządzeń upewnij się, że na odpowiednich wyjściach kontrolera nie są skonfigurowane inne urządzenia (np. oświetlenie).

4

Zaawansowane ustawienia

● Wybierz ikonę Ustawień zaawansowanych● Tutaj należy określić Czas pełnego otwarcia lub zamknięcia zasłon lub żaluzji (w sekundach)

Illustration

Uwaga: Zalecamy używanie sekundomierza do oddzielnego mierzenia czasu pełnego otwarcia i całkowitego zamknięcia zasłon. Jeśli te interwały okażą się różne (jest to typowe dla napędów żaluzji), należy do większej z wartości dodać 1-2 sekundy i wpisać wynikową wartość w polu ustawień w sekundach.

Ważne! Ustawienia te można zmieniać tylko w jednej ze skrajnych pozycji. Nie zmieniaj ustawień zaawansowanych w momencie ruchu i w pozycjach pośrednich zasłon!

5

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać lokalizację podłączonego urządzenia● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego typ i kliknij ikonę Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”

6

Nazwa urządzenia

● Wróć do Okna ustawień wybranego portu wyjścia● W polu Nazwa dla wygody należy wpisać nazwę urządzenia, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system sam przypisze czujnikowi nazwę domyślną

Wynik opisanych czynności:

● Tworzenie zasłon lub żaluzji podłączonych do określonych wyjść o nazwie określonej przez użytkownika.● Można zobaczyć to urządzenie, przechodząc do zakładki Dashboard.● Będzie również dostępne w rozdziale Czym zarządzać podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!