Konfiguracja portów wyjścia AC + DIM

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcjąZalecenia dotyczące sterowania różnymi typami obciążeń

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wyjścia sterownika należy najpierw przejść do ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany sterownik z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wyjścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki OUT 1-....● W zakładce portów wyjścia OUT1-... wyjścia sterownika są pokazane jako osobne karty● Wybierz ikonę potrzebnego Wyjścia

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wyjść na kartach odpowiadają oznaczeniom wyjść fizycznych na przednim panelu sterownika.

3

Wybór typu urządzenia peryferyjnego

● W oknie ustawień wyjściowych wybierz „Co jest podłączone?” ● Określ Urządzenie

Illustration

Ważne! Lista urządzeń peryferyjnych, które można podłączyć do danego portu wyjścia, będzie zależeć od typu tego portu

4

Zaawansowane ustawienia urządzeń

● Wybierz ikonę Ustawień zaawansowanych
 Tutaj można określić wartość:- Odwróć - zmiana polaryzacji sygnału- Aktywuj licznik zużytej energii na porcie - włączenie czujnika kontroli obciążenia;- Wartość przy przełączaniu - wartość domyślna, która jest ustawiana przy przełączaniu urządzenia, stosowana jest, gdy poprzednia wartość stanu wyjścia jest nieznana;- Wartość po ponownym uruchomieniu - domyślna wartość, która zostanie ustawiona po ponownym uruchomieniu lub konfiguracji portu;- Front ściemniający - z przodu napięcia półfali, z tyłu, lub z przodu i z tyłu;- Ściemnianie - czas płynnego ściemniania/rozjaśniania lampy przy jej wyłączeniu/włączeniu;
● Zapisz ustawienia, klikając odpowiednią ikonę i wróć do okna ustawień wybranego portu wyjścia.

Illustration

Ważne! Ściemniacz AC może być używany w trybie przekaźnika do włączania urządzeń obciążeniowych. Przy czym dla poprawnej pracy obciążenia konieczne jest ustawienie wartości parametru ściemniania równej 0.

Uwaga: Ustawienia zaawansowane zawsze zawierają domyślne dane. Zmiana wartości w ustawieniach zaawansowanych jest krokiem opcjonalnym w razie potrzeby.

5

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać lokalizację podłączonego urządzenia● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego typ i kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”.

6

Nazwa urządzenia

● Wróć do Okna ustawień wybranego portu wyjścia● W polu Nazwa dla wygody należy wpisać nazwę urządzenia, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system sam przypisze nazwę domyślną.

Wynik opisanych czynności:

● Tworzenie urządzenia podłączonego do określonego wyjścia o określonej przez użytkownika nazwie i podstawowych ustawieniach.● Można zobaczyć to urządzenie i nim zarządzać, przechodząc do zakładki Dashboard. Będzie również dostępne w rozdziale Czym zarządzać podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!