Automatyzacja oparta na stanie urządzeń wyjściowych

Ustawienia automatyzacji: włączenie wentylatora w łazience po włączeniu światła

1

Tworzenie nowej automatyzacji

● W oknie Pulpit, w prawym dolnym rogu, wybierz Automatyzacje● Aby utworzyć nową automatyzację, kliknij ikonę „+”.● Z wyświetlonej listy wybierz Automatyzacja

Illustration

2

Dobór urządzeń

● Otworzy się okno z listą wszystkich urządzeń skonfigurowanych w systemie● Klikając ikonę „ołówka” w prawym górnym rogu ekranu, możesz ustawić nazwę automatyzacji● Przestaw przełącznik Siłowniki jako warunek w pozycję Włączone● W sekcji Czym sterować wybierz Lampę w łazience● W dziale Czym sterować - Wentylator w łazience● Następnie kliknij „strzałkę” w prawym dolnym rogu ekranu i przejdź do ustawień automatyzacji

Illustration

3

Ustawienia automatyzacji

● Dla Lampy należy wybrać z listy Rodzaj zdarzenia (np. Włączony), a dla Wentylatora - jak reagować, gdy lampa jest włączona (na przykład Włącz)● Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij ikonę „Zapisz”.

Illustration

Zwróć uwagę! Do poprawnego działania takiej automatyzacji konieczne jest również skonfigurowanie wyłączenia wentylatora po wyłączeniu lampy.

Wynik opisanych kroków:

Za każdym razem, podczas włączania światła w łazience (niezależnie od tego, czy za pomocą włącznika, aplikacji mobilnej czy czujnika obecności), włączy się wentylator.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!