Regulacja żaluzji poziomych  (z regulowanym kątem obrotu lameli)

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wyjścia sterownika należy najpierw przejść do Ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany sterownik z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

2

Konfiguracja portów wyjścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki OUT 1-....● W zakładce portów wyjścia OUT1-... wyjścia sterownika są pokazane jako osobne karty● Wybierz ikonę potrzebnego Wyjścia

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wyjść na kartach odpowiadają oznaczeniom wyjść fizycznych na przednim panelu sterownika

3

Wybór typu urządzenia

● W oknie ustawień wyjściowych wybierz „Co jest podłączone?” ● Określ rodzaj Żaluzje poziome● Po tym kroku w menu ustawień wyjściowych pojawią się 2 karty:- Górna granica — zostanie ustawiony port wybrany w kroku 2;- Dolna granica — należy wybrać port, do którego podłączony jest styk odpowiedzialny za ruch w dół;
● Na kartach tych wskazujemy numery wyjść przekaźnikowych, do których podłączone są zaciski sterujące, odpowiednio do Otwierania lub Zamykania żaluzji

Illustration

Ważne! Możliwe jest łączenie wyjść do sterowania serwonapędów żaluzji tylko w ramach jednego sterownika

4

Zaawansowane ustawienia

● Wybierz ikonę Ustawień zaawansowanych● Tutaj należy określić Czas pełnego otwarcia lub zamknięcia żaluzji (w sekundach)● Czas pełnego obrotu lameli między pozycją poziomą a pionową (w sekundach)

Illustration

Uwaga: Zalecamy używanie sekundomierza do oddzielnego mierzenia czasu pełnego podniesienia (do pełnej wysokości otwarcia okna) i pełnego opuszczenia żaluzji. Jeśli te interwały okażą się różne, należy do większej z wartości dodać 1-2 sekundy i wpisać wynikową wartość w polu czasu pełnego otwarcia w sekundach. Czas obrotu lameli należy określić jak najdokładniej.

Ważne! Ustawienia te można zmieniać tylko w jednej ze skrajnych pozycji. Nie zmieniaj ustawień zaawansowanych w momencie ruchu i w pozycjach pośrednich żaluzji!

5

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać lokalizację podłączonego urządzenia● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego typ i kliknij ikonę Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”.

6

Nazwa urządzenia

● Wróć do Okna ustawień wybranego portu wyjścia● W polu Nazwa dla wygody należy wpisać nazwę urządzenia, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz.

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system sam przypisze przełącznikowi nazwę domyślną

Wynik opisanych czynności:

● Tworzenie żaluzji podłączonych do określonych wyjść o nazwie określonej przez użytkownika.● Można zobaczyć to urządzenie, przechodząc do zakładki Dashboard.● Będzie również dostępne w rozdziale Czym zarządzać podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!