Ustawienia interfejsu 0-10V

Niniejsza instrukcja zakłada, że ​​urządzenia są już podłączone do kontrolera zgodnie z instrukcjąPołączenie 0-10V (1-10V)

1

Przejście do konfiguracji sterownika

W celu konfiguracji portów wyjścia sterownika należy najpierw przejść do ustawień sterownika:
● Przejdź do Menu - Menedżer urządzeń● Wybierz żądany sterownik z listy i kliknij Konfiguruj

Illustration

Uwaga: Wyjście z interfejsem 0-10V realizowane jest za pomocą zmiennego modułu 10D w składzie sterownika Atom Hydrogen!

2

Konfiguracja portów wyjścia

● Wybierz punkt Porty i interfejsy oraz przejdź do zakładki OUT 1-10● W zakładce portów wyjścia OUT1-10 wyjścia sterownika są pokazane jako osobne karty

Illustration

Uwaga: Oznaczenia numerów wyjść na kartach odpowiadają oznaczeniom wyjść fizycznych na przednim panelu sterownika.

3

Wybór typu urządzenia peryferyjnego

● Wybierz ikonę, na której podano 10D Moduł● W oknie ustawień wejściowych wybierz „Co jest podłączone?”● Podaj typ urządzenia (na przykład, wentylator, głowica termostatyczna itp.)

Illustration

4

Wybór pokoju

● W polu „Gdzie jest urządzenie” można podać lokalizację podłączonego urządzenia● W razie potrzeby dodawania nowego pokoju kliknij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, wybierz nazwę nowego pomieszczenia, ustaw jego typ i kliknij ikonę Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli pozostawisz to pole puste, lokalizacja urządzenia peryferyjnego zostanie wyświetlona jako „nieokreślona”, a okno Dashboard wskaże, że znajduje się w pomieszczeniu „----------”.

5

Nazwa urządzenia

● Wróć do Okna ustawień wybranego portu wyjścia● W polu Nazwa dla wygody należy wpisać nazwę urządzenia, dzięki której można je jednoznacznie zidentyfikować● Kliknij przycisk Zapisz

Illustration

Uwaga: Jeśli nazwa urządzenia nie zostanie podana, system sam przypisze nazwę domyślną.

Wynik opisanych czynności:

● Skonfigurowane urządzenie z interfejsem 0-10V.● Można zobaczyć to urządzenie, przechodząc do zakładki Dashboard.● Będzie również dostępne w rozdziale Czym zarządzać podczas tworzenia lub edycji automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!