Przełączanie trybu pracy wejść (transoptor)

Jedną z kluczowych konkurencyjnych zalet sterowników serii Atom jest wykorzystanie uniwersalnych portów wejściowych.
Takie rozwiązanie zapewnia możliwość podłączenia do sterowników wyłączników, czujników z wyjściem typu „suchy kontakt (styk)” (normalnie otwarty, normalnie zamknięty) lub „otwarty kolektor”, czujników z interfejsem 1-wire (do 20 czujników na 1 wejście), analogowych czujników (temperatury, wilgotności, oświetlenia itp.).
Podczas używania przełączników i czujników cyfrowych (binarnych) na długich liniach mogą występować niebezpieczne zakłócenia. Dlatego konieczne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia wejść za pomocą transoptora. Wszystkie wejścia są domyślnie skonfigurowane za pomocą zworki w trybie „Transoptor” („OP”).

Uwaga: Zabezpieczenie wejść w postaci transoptora realizowane jest tylko w sterownikach wielkości 3U i 6U. W sterownikach wielkości 9U na wejściach wielofunkcyjnych realizowane jest tylko bezpośrednie podłączenie urządzeń.

Jeśli do wejścia zostaną podłączone czujniki analogowe lub magistrala z urządzeniami 1-wire, należy przekonfigurować wejścia do trybu bezpośredniego połączeni.
W tym celu należy:1. Za pomocą płaskiego śrubokręta zdjąć przedni panel sterownika;2. Wyjąć płytkę indykacji wejść;3. W sterownikach Atom w modyfikacji N można dla wygody wyjąć również płytkę ESP, odkręcając 4 nakrętki mocujące; 4. Przełączyć zworki na płytce wejść na „DIR” lub „OPT” zgodnie z żądanym trybem każdego wejścia, jak pokazano na ilustracjach

Illustration

Uwaga: do przełączania zworki wygodnie jest użyć cienkiej pęsety.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!