Uniwersalne wejścia w sterownikach serii Atom

Cechy i zalety

Wśród zalet wejść uniwersalnych sterowników serii Atom należy zwrócić uwagę na prostotę ich konfiguracji oraz szeroką funkcjonalność. Wejścia można łatwo skonfigurować do podłączenia różnych czujników (zarówno analogowych, jak i dyskretnych), dzięki czemu klient ma możliwość wyboru optymalnej konfiguracji sterownika bez przepłacania za niewykorzystane wejścia.
W celu zapewnienia wygody i poprawności podłączenia czujników, wejścia sterownika są ponumerowane na panelu przednim. Wejścia uniwersalne są zaimplementowane na oddzielnym modułu-obwodzie, który w razie potrzeby można wymienić (w przypadku zmiany konfiguracji lub w przypadku gwarancyjnym).

Ważne! Stosowane na wejściach sterownika złącza z połączeniami sprężystymi zapewniają wygodne i niezawodne połączenie przewodników o przekroju do 1,5 mm2.

Rodzaje wejść i ich liczba w zależności od modyfikacji kontrolera

Rodzaje wejść i ich charakterystyki mogą się różnić w zależności od modelu i modyfikacji sterowników serii Atom. Do prawidłowego doboru modyfikacji sterownika wygodnie jest korzystanie ze skonsolidowanej tabeli.
Podłączanie urządzeń końcowych, takich jak przełączniki, na długich liniach może powodować niebezpieczne zakłócenia. W sterownikach serii Atom stosuje się dodatkowe zabezpieczenie podczas interakcji z urządzeniami końcowymi za pomocą transoptora - tryb „Transoptor”. Również w trybie transoptora (dla 3U i 6U) dostępna jest indykacja stanu wejść.

Ważne! Sterowniki w wersji N różnią się od zwykłej podstawowej wersji obecnością zestawu przewodowych i bezprzewodowych interfejsów komunikacyjnych (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth). Ponadto w porównaniu do wersji podstawowej sterowniki te mają mniejszą liczbę wejść uniwersalnych.

Tabela skonsolidowana rodzajów wejść dla różnych modyfikacji sterowników serii Atom

Illustration

Ważne! W celu wyboru trybu transoptora (dla 3U i 6U), łączniki (zworki) powinny być umieszczone w odpowiedniej pozycji. Wszystkie wejścia za pomocą zworek zostały domyślnie skonfigurowane w trybie „Transoptor”.

Illustration

Ważne! W przypadku stosowania czujników interfejsowych na wejściach, dla sterowników 3U i 6U należy wyłączyć tryb „Transoptor”. W przypadku modeli sterowników 9U i 9U wersji N, nie jest możliwe włączenie trybu transoptora wejść cyfrowych.

Ważne! Numery wejść i wyjścia „wspólne” są oznaczone na panelu przednim sterownika. Zaciski „wspólne” są oznaczone literą „G” i są połączone z „minusem” zasilania sterownika. Wszystkie „wspólne” styki są ze sobą połączone,więc przy podłączaniu przełączników kablem wieloprzewodowym wystarczy tylko zastosować jedno połączenie do zacisku „G”.

Przykłady zastosowania uniwersalnych wejść sterownika

Obecnie do podłączenia do uniwersalnych wejść sterownika dostępne są: dowolne urządzenia z wyjściem typu „suchy kontakt”, typu „otwarty kolektor”, czujniki cyfrowe i analogowe, urządzenia z interfejsem 1-wire, liczniki.

Ważne! Do uniwersalnego wejścia sterownika można podłączyć do 20 takich czujników, co umożliwia podłączenie czujników z interfejsem 1-wire.

Wszystkie wejścia są dość łatwe do skonfigurowania za pomocą aplikacji mobilnej i3 Home. Do konfiguracji wystarczy wybrać numer wejścia, nadać mu nazwę oraz podać podłączony do niego czujnik lub urządzenie.

Schematy podłączania urządzeń do wejść sterownika Atom

Illustration

Dla Atom 3U i 6U

Illustration

Dla Atom 9U

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!