Dobór i zastosowanie zasilaczy w systemie „Inteligentny Dom”

Informacje o użytkowaniu zasilaczy i ich klasyfikacja

Działanie dowolnego urządzenia elektronicznego wymaga obecności źródła zasilania. Powszechną opcją zasilania wielu urządzeń w domu są zasilacze prądu stałego.
Zwyczajowo zasilacze prądu stałego klasyfikuje się według następujących kryteriów:
● zgodnie z zasadą działania : transformatorowe i impulsowe;● zgodnie z napięciem wyjściowym : w zależności od napięcia nominalnego podłączanego odbiornika (3.3 V, 5V, 12V, 24V, 48V i inne);● zgodnie z prądem wyjściowym: w zależności od poboru mocy podłączonego odbiornika;● zgodnie z rodzajem stabilizacji: stabilizowane i niestabilizowane;● zgodnie z rodzajami zabezpieczenia: mogą zawierać funkcje zabezpieczenia przed krótkim zwarciem na wyjściu, zabezpieczeni przez przegrzaniem, zabezpieczenia przed awarią sieci;● zgodnie z wykonaniem konstrukcyjnym : wbudowane - są częścią obwodu określonego urządzenia elektronicznego, oraz zewnętrzne - urządzenie w osobnej obudowie. Z kolei zasilacze zewnętrzne, według rodzaju obudowy, najczęściej wykonane są z metalu i plastiku (z możliwością montażu na szynie DIN)

Zasilacze do sterowników serii Atom

System Inteligentnego Domu firmy i3 Engineering również wymaga użycia zasilaczy. Oprócz czujników, przekształtników pierwotnych i urządzeń wykonawczych, zasilania o stałym napięciu wymagają również sterowniki.
Sterowniki serii Atom przeznaczone są do podłączenia napięcia zasilania od 9V do 48V. Tak szeroki zakres napięć zasilania jest dogodny przede wszystkim dzięki możliwości podłączenia do sterownika zasilaczy o różnych wartościach napięcia wyjściowego (o napięciu 12V, 24V, 36V i 48V). Warto również zaznaczyć, że najlepszą opcją do zasilania sterowników serii Atom będzie zasilacz z wyjściem 24V DC.
Znaczna część czujników, przekształtników pierwotnych, serwonapędów zapewnia taką wartość napięcia zasilania. Regulowane napędy przepustnic powietrza i analogowe czujniki ciśnienia w systemie wentylacji, napędy żaluzji i zasłon, regulowane głowice termiczne radiatorów – to wszystko przykłady elementów systemu Inteligentny Dom, które zasilane są głównie napięciem 24V. Kolejnym przykładem wykorzystania takiej wartości napięcia w systemie Inteligentnego Domu jest zasilanie taśm LED.

Illustration

W porównaniu z zasilaczami o napięciu wyjściowym 12V, zasilacze 24V mają szereg zalet:
● o połowę mniejszy pobór prądu, a więc możliwość układania kabli o mniejszym przekroju, a także znacznie mniejsze straty ciepła;● do ściemnianego wyjścia sterownika Atom w celu sterowania taśmą LED można podłączyć dwa razy więcej mocy (ponieważ to wyjście ma ograniczenie prądu obciążenia, a nie mocy w ogóle)

Ważne! Nie należy zapominać, że projektując system Inteligentnego Domu, konieczne jest rozdzielenie zasilaczy w zależności od rodzaju podłączonego obciążenia. Zaleca się stosowanie oddzielnych zasilaczy do czujników, taśm LED i innych urządzeń. Przestrzeganie tej zasady znacznie zwiększy niezawodność systemu.

Dobór zasilaczy

Dobór zasilacza warto rozpocząć od typu obudowy. W tym przypadku wpływ ma wiele czynników: umiejscowienie, dostępność wolnego miejsca w panelu, dostępność miejsca na szynie DIN.
Odnośnie konstrukcji zasilacza do sterowników i3 Engineering, tutaj warto skupić się na podobnym typie obudowy jak w samych sterownikach – obudowa do montaży na szynie DIN. Umożliwi to umieszczenie zasilacza obok sterownika w panelu sterowania.
Końcowym etapem jest wybór mocy. Tutaj należy wziąć pod uwagę całkowity pobór mocy podłączanych urządzeń i dodać margines 20-25% otrzymanej całkowitej nominalnej wartości poboru mocy.
Na przykład, w celu podłączenia sterownika serii Atom Hydrogen, o maksymalnym poborze mocy 15W (zob. dane techniczne sterowników) można użyć zasilacza o mocy 15-30W. W przypadku korzystania z kilku sterowników, po wstępnym obliczeniu całkowitego poboru mocy, można wybrać jedyny zasilacz do zasilania całego systemu.

Montaż zasilaczy

Podczas montażu zasilacza należy wziąć pod uwagę skłonność jego elementów do nagrzewania się. W zdecydowanej większości nowoczesnych zasilaczy istnieje zabezpieczenie przed przegrzaniem: w przypadku przegrzania napięcie na wyjściu zasilacza jest wyłączane i przywracane dopiero po ostygnięciu zasilacza.

Ważne! W celu zapobiegania przegrzaniu zasilacza, należy zwrócić uwagę na dostępność wolnego miejsca w panelu na ich umieszczenie oraz dostępność miejsca na jego wentylację naturalną lub wymuszoną.

Podłączanie zasilaczy

Ważne! Zasilacze należy podłączać do sieci 220V wg schematu podanego w dokumentacji dostarczonej przez producenta wraz z zasilaczem. W zdecydowanej większości przypadków „ujemne” zaciski zasilaczy są połączone w jednym punkcie (tzw. GND).

Ale zacisków „plusowych” nie należy łączyć. Wartości napięć na wyjściu zasilaczy z reguły mogą się różnić między sobą. W takim przypadku połączenie „plusów” może spowodować nierównomierny rozkład mocy pomiędzy zasilaczami i ich awarię.

Illustration

Znaczenie prawidłowego doboru zasilaczy

Prawidłowy dobór, podłączenie i działanie zasilaczy do systemu Inteligentny Dom to gwarancja niezawodności systemu i wysokiej jakości zasilania domowych urządzeń elektrycznych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!