Automatyzacja klimatyzacji

Właściwie zaprojektowany system klimatyzacji domu obejmuje systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń. Niezwykle ważne jest ustalenie ich wzajemnego oddziaływania, aby zapewnić niezbędne parametry środowiskowe. Jeśli tego nie zrobić, stanie się całkiem realna sytuacja, gdy urządzenia różnych systemów będą próbowały osiągnąć założone warunki. W takim przypadku realna może być sytuacja, gdy radiator nagrzeje powietrze w pomieszczeniu do 24°C, klimatyzator spróbuje je schłodzić do 22°C i wysuszyć, a system wentylacji ustawiony będzie na tryb rozszerzony pracy przy niskiej wilgotności. Wynik - wszystkie systemy pracują z maksymalną wydajnością, klimat w pomieszczeniu nie jest optymalny i jest głośny hałas.
Aby uniknąć takich sytuacji, najlepiej zapewnić scentralizowaną kontrolę klimatu w domu np. w ramach systemu Inteligentnego Domu.
Takie rozwiązanie ma kilka istotnych zalet:● łatwa regulacja i zmiana temperatury i trybu pracy w zależności od pory dnia i pory roku● włączenie klimatyzatora w automatyzację i scenariusze wraz z innymi urządzeniami (np. blokowanie pracy przy otwartym oknie, czy zmiana trybu pracy w zależności od tego, czy ktoś jest w pomieszczeniu)● nie ma potrzeby konfigurowania kilku różnych systemów klimatyzacji w domu i sprawdzania, czy ich ustawienia nie będą ze sobą kolidować
Sterowanie klimatyzatorem znacznie różni się od sterowania np. systemem grzewczym za pomocą głowic termicznych i zaworów wielodrogowych. W końcu nie możemy ingerować w logikę działania producenta bloku sterowania. Jednak z reguły większość modeli klimatyzatorów posiada przyłącza do zewnętrznych urządzeń sterujących - dodatkowych pilotów lub sterowników. Za pomocą takiego interfejsu można wybrać główne parametry klimatyzatora - włączenie/wyłączenie, żądaną temperaturę, tryb pracy (chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie, ozonowanie itp.), ustawienia kurtyn. Oprócz tego, sterownik uzyskuje dostęp do danych o stanie klimatyzatora, takich jak temperatura i wilgotność w pomieszczeniu, aktualne ustawienia, kody usterek itp.
W ten sposób klimatyzator można łatwo zintegrować w kompleksowy system sterowania klimatem budynku. Technicznie jest to realizowane w zależności od modelu samego klimatyzatora - niektóre obsługują bezpośrednie połączenie ze sterownikami za pomocą np. interfejsu RS-485. W innych przypadkach można zastosować specjalistyczne adaptery.

Illustration

Sterowanie na podczerwień

Osobno należy się zastanowić nad taką metodą sterowania jak emulacja bezprzewodowego pilota sterownia z kanałem komunikacji na podczerwień. Takie rozwiązanie jest często oferowane jako niedroga i uniwersalna opcja. Zwłaszcza jeśli klimatyzator nie obsługuje żadnego przewodowego interfejsu sterującego.
Warto zwrócić uwagę na pewne wady tej metody. Głównym z nich jest brak informacji zwrotnej od klimatyzatora o jego stanie. Prowadzi to do wielu niedogodności, które mogą być niezwykle istotne w automatyce – sterownik nie otrzymuje danych o stanie klimatyzatora w tym czasie, przez co nie może poprawnie zmienić ustawienia temperatury, a nawet zagwarantować jej włączenia. W końcu nie jest tajemnicą, że aby blok sterowania otrzymał polecenie z pilota za pośrednictwem kanału podczerwieni, musi znajdować się w polu widzenia nadajnika. Jakiekolwiek zakłócenia (lub nawet kurz na odbiorniku lub nadajniku), które wystąpiły podczas transmisji polecenia, uniemożliwiają klimatyzatorowi odebranie tego polecenia. A ponieważ nie ma informacji zwrotnej, sterownik ie otrzyma potwierdzenia przyjęcia i wykonania polecenia. Z tego powodu traci się sens automatyzacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Możesz skontaktować się z chatbotem wsparcia technicznego. Znalazłeś błąd na stronie? Pomóż nam to naprawić!