Certyfikaty

Wszystkie urządzenia serii Atom posiadają certyfikaty i spełniają wymagania dyrektyw i norm.

CE сертифікат

CE сертифікат

2014/35/EU

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD).

2014/30/EU

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

2014/53/EU

Dyrektywa radiowa (RED).

EN 60730-1:2011

Urządzenia elektryczne do automatycznego sterowania gospodarstwa domowego i analogiczne. Postanowienia ogólne.

EN 55035:2017

Kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu multimedialnego. Wymagania dotyczące odporności.

EN 55032:2015

Kompatybilność elektromagnetyczna. Sprzęt multimedialny. Wymagania dotyczące emisji zakłóceń.

EN 61000-3-2:2014

Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 3-2. Normy. Normy emisji harmonicznych prądu (dla prądu wejściowego urządzenia nie większego niż 16 A na fazę).

EN 61000-3-3:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 3-3. Maksymalne dopuszczalne poziomy. Standaryzacja zmian napięcia, wahań napięcia i migotania w układach zasilania niskiego napięcia ogólnego przeznaczenia dla urządzeń o prądzie znamionowym nie większym niż 16 A na fazę, które nie podlegają podłączeniu warunkowemu.